POPULÄRT JUST NU

Tips & Videos

SKÖNHETSKONSULTATION

ingrédients

image of the ingredient

Quinoa

Chenopodium quinoa
Quinoa har sedan årtusenden tillbaka odlats på högplatån i Anderna och utgjort en huvudföda för befolkningen där. Inkafolket ansåg att quinoaväxten var helig och dyrkade dess frön. Man tror att quinoans höga proteinhalt och andelen aminosyror bidrog till Inkarikets expansion. På 1970-talet upptäcktes quinoan av västerlänningar som sedan dess har ätit grynen på grund av dess enastående näringsvärde.

Aktuell produkt