Laboratoriet

Mycket hög ackreditering

Tillverkningsplatsen i Pontoise, norr om Paris, erhöll en certifiering från Ecocert, en fransk kvalitetskontrollsorganisation som övervakas av myndigheterna. Clarins laboratorier erhåll ackreditering för god laboratoriepraxis från AFSSAPS (ung. franska livsmedelsverket) för sin cellodlingsenhet. Clarins är det första laboratoriet inom skönhetsvård som har erhållit denna ackreditering som validerar toleranstestning och högteknologiska sammansättningar, en ackreditering som en gång var reserverad för framställningen av läkemedel.

Minska växthusgaser

Efter att Clarins kolspår hade utvärderats fastställdes värden för att minska hur mycket paketering och transport inverkar på miljön och att man skulle minska på flygfrakt, affärsresor (med hjälp av videokonferenser), välja förnyelsebara energikällor, främja användandet av energisparande ljus- och värmekällor, minska vattenanvändningen och förbättra processen för vattenåtervinning. I enlighet med detta inkluderar ekonomiska faktorer och miljöfaktorer också att strömlinjeforma produktionen och att förbättra leverantörskedjan. Industriellt avfall samlas in, sorteras och behandlas systematiskt så att det inte utgör någon fara för miljön.

Visste du?

Clarins satte som globalt mål att minska utsläppen av växthusgaser med 20 % till år 2012. De viktigast planerade minskningarna rörde förpackningar, frakt och affärsresor så väl som energi.

  1. UPPTÄCK CLARINS LABORATORIER