Årsrapport

RAPPORT ÖVER HÅLLBAR UTVECKLING

Clarins Groups åtagande för företagets sociala ansvar

I oktober 2007 installerade gruppen en särskild avdelning för hållbar utveckling för att öka medvetenheten om denna viktiga fråga bland sina anställda och för att tillsammans kunna hitta sinnrika lösningar för att säkerställa företagets hållbarhet i en mer rättvis och livskraftig värld. Männen och kvinnorna som arbetar för företaget är dess största tillgång.

Rapport över hållbar
utveckling 2014

Ladda ned rapporten

TRISTAN LECOMTE, GRUNDARE AV PUR PROJET – CLARINS GROUPS SAMARBETSPARTNER