Från växt till produkt

 1. Observation

  Antalet ingredienser (råmaterial)
  som finns tillgängliga
  för Clarins forskare

  Biomimetik, observera naturen och bli inspirerad

  LÄS MER >
  "Biomimetik: bio (liv) och mimetik (att imitera). Att inspireras av livet är att med respekt titta på vad som händer i naturen och se vilka funktioner och verkningar som vi kan applicera inom skönhetsvård." Christian Courtin-Clarins

  För att skapa produkter som har innovativa egenskaper har Clarins forskare alltid baserat en del av sitt arbete på att observera naturen. Många av Clarins produkter är baserade på biomimetik.

  DOUBLE SERUM, ETT FÖRVÅNANDE EXEMPEL PÅ BIOMIMETIK

  Clarins forskare utformade Double Serum genom att observera naturen och hudens hydrolipida film. Double Serum är en unik behandling, med säkerhet den mest kompletta inom skönhetsindustrin, eftersom den i en och samma flaska förenar alla ingredienser som är kända för att motverka hudens åldrande och förbättra hudens utseende, ingredienser som under andra förhållanden inte skulle kunna "leva tillsammans".
  Den hydrolipida filmen kännetecknar fet hy som har en tendens att se glansig ut på grund av blandningen av talgkörtlar (fett) och svettkörtlar. Genom att imitera denna kombination av fett och vatten skapade forskarna en produkt som som förenade vattenlösliga ingredienser med fettlösliga. Inom skönhetsvård är det emellertid omöjligt att blanda dessa två typer av ingredienser. Forskarna hittade en lösning: de skapade två separata "kapslar" inuti flaskan. Inför applicering blandas ingredienserna från de två faserna tillsammans i handflatan innan de appliceras på huden. Detta är ett exempel på biomimetik.

 2. UTVINNING

  Antalet forskare som arbetar
  i laboratorierna

  Det bästa från växtriket för optimala produktresultat

  LÄS MER >
  Alltid på jakt efter de mest aktiva växtextrakten, Clarins forskningsinstitut samarbetar med ett nätverk av botanister över hela världen som studerar traditionellt bruk av växter. Deras arbete har godkänts genom rigorösa vetenskapliga experiment och det har öppnat nya vägar mot innovation och gjort det möjligt för Clarins att regelbundet vara en föregångare inom hudvård.
  Varje växt analyseras noggrant och screenas så att den endast ger det allra bästa. Den aktivaste delen av växten (blad, blomma, stjälk eller rot) väljs ut enligt strikta prestandakriterier (inklusive säkerhet) och används i den effektivaste koncentrationen.
  • Jean-Pierre Nicolas

   Botanist inom Clarins
   Denna expert på etnobotanik arbetar med Clarins arbetsgrupper och undersöker nya ingredienser samtidigt som de respekterar den biologiska mångfalden.

  DE FRÄMSTA EXPERTERNA

  I jakten på växtbaserade extrakt sammanför Clarins de främsta experterna inom kemi, biologi, farmakologi, dermatologi, o.s.v. De delar sin kunskap och arbetar tillsammans mot ett gemensamt mål – att säkerställa den slutliga produktens kvalitet och effektivitet.

  TILLSAMMANS ÄR VI STARKARE

  Eftersom en växt kan stärka egenskaperna hos en annan strävar Clarins biokemister alltid efter att ta fram den blandningen av växtingredienser som har högst effekt.
  Banbrytande produkter inom naturlig skönhet, AromaPhyto-produkterna är det bästa exemplet på denna doserings- och blandningskonst – de kombinerar, i samma sammansättning, aromatiska essentiella oljor och växtextrakt med vårdande egenskaper som valts ut för sina komplementerande och optimala samverkande egenskaper.

 3. UTFORMNING

  Den kortaste tiden som krävs
  för att utveckla en
  ny sammansättning

  Utformning: en blandning av intuition, kreativitet och högteknologisk sakkunskap

  LÄS MER >
  När växterna har gett ifrån sig sitt allra bästa står Clarins forskare inför en ny utmaning – att skapa en sammansättning som ger produkten växtens alla egenskaper och maximal komfort för huden.
  För Clarins formulerare är alla kriterier lika viktiga: stabilitet, enkel applicering, sensorialitet eller känsla och doft.

  KRAV OCH UTHÅLLIGHET

  Flera månaders arbete och ständiga kontroller krävs för att hitta den effektivaste sammansättningen. Och eftersom kraven på kvalitet är kontinuerliga krävs flera analyser, fysiska, kemiska och bakteriologiska. Dessa analyser utförs under strikta kontrollerade former. Utvecklingen av en ny sammansättning tar ofta 18 månader och mer än 100 försök och i snitt 250 kvalitetskontroller utförs.

  SPECIALISERADE EXPERTER

  För att utveckla Clarins produkter krävs kunskap och erfarenhet från olika grupper av formulerare, var och en med en egen specialitet: rengöring, dagkrämer, solprodukter, makeup.

  SPÅRBARHET

  Valet av leverantör för de olika råmaterialen är essentiellt. Varje leverantör utvärderas och granskas för att säkerställa att de respekterar miljön, sina samarbetspartners och Clarins stadgar. Varje leverantör måste ange plats och datum för insamling eller skörd av råmaterialet, hur de naturliga miljöerna påverkas, transport och lagring. Denna policy gäller inte enbart råmaterialen, men även för förpackningarna till de färdiga produkterna.

 4. TESTER

  Krävs för att utveckla
  en ny produkt

  Produkteffektivitet och säker användning: högsta prioritet

  LÄS MER >
  Inom Clarins biometeorologiska enhet är effektivitetsmätningar särskilt strikta och toleranstester utförs alltid under dermatologisk kontroll.
  I enlighet med strikt metodik och tack vare högpresterande teknik testas varje produkt före, under och efter användning. För varje ny produkt ger minst 100 noggrant utvalda personer sin åsikt. Om resultaten visar på optimal effektivitet tillsammans med perfekt hudtolerans tillåts produkten att fortsätta sin bana.
  • Bevisad effektivitet

   VITAL LIGHT

   För första gången har Clarins forskningslaboratorier mätt förändringar i hur huden sprider ljus. 150 kvinnor i åldern 21 till 77 deltog i denna studie. Studien visade på att hudens förmåga att sprida ljus börjar minska i 40-årsåldern. I 50-årsåldern har huden förlorat runt 34 % av sitt "ljuskapital" eller "vital light".
   Baserad på dessa resultat skapade Clarins serien Vital Light. Dessa hudvårdsprodukter bidrar till att öka och stimulera hudens funktioner och genom detta återställa hudens ursprungliga lyster.

  TESTMETODER

  Hudens alla parametrar kräver ett studieprotokoll och helt pålitliga tekniker som kan reproduceras och är exakta.

  MULIT-SENSORIALITET ÄR EN PRIORITET

  Sensoriskt testad
  Utseende, mildhet, färg, doft, hur lätt den glider på, absorberingstakt, m.m., grupper med frivilliga som har fått särskild utbildning i att använda mätskalan testar och testar om konsistensen tills den är perfekt.

  Säkerhetsövervakning av skönhetsprodukter (cosmetovigilance), säkerställer produktsäkerhet

  Detta är en process som gör det möjligt att följa en produkts biverkningar efter att de har släppts på marknaden. I nära samarbete med Clarins avdelning för kundrelationer gör denna process det möjlig att spåra och analysera kundreklamationer (produktidentifiering, beskrivning av symptom och under vilka förhållanden de framträder ...)

 5. PRODUKTION

  Den mängd produkter som
  tillverkas varje år
  av Clarins laboratorier

  En ultrarigorös produktionsprocess som garanterar perfekt kvalitet

  LÄS MER >
  Produkten antar sin slutliga form på produktionsenheten innan den lagras för att sedan skeppas ut. När den har vägts hälls produkten i en tank. Detta är det sista steget som kräver kräver extra noggrann kontroll av "kvittot" som skapats i laboratoriet: ordningen som varje ingrediens tillsätts, temperatur, hur länge och i vilken hastighet som den blandas, vilotid, o.s.v. allting kontrolleras med en automatiserad process för ett nollfelsresultat.
  Slutligen, paketeringsprocessen är ett viktigt steg under vilken särskild uppmärksamhet ges åt vikt, volym, de olika delarnas återvinningsbarhet och den valda transportmetoden. Clarins arbetar för att minska sina utsläpp av växthusgaser.

  PRODUKTTIONSKAPACITET

  Med tankar som rymmer mellan 2 och 5 ton, som ibland körs 16 timmar per dag och tankar som rymmer mellan 5 och 10 ton avsedda för produktionen av lotion kan produktionsenheten tillverka mer än 700 ton produkter per månad. Efter detta steg hälls produkten i 500 kilos fat avsedda för paketeringsfasen.

  JAKTEN PÅ HELT SÄKRA PRODUKTER

  Sedan 2008 har Clarins laboratorier skyddade miljöer för paketering: påfyllning av produkter sker i en kontrollerad atmosfär som gör det möjligt att följa mycket strikta hygienföreskrifter. Denna process minskar bakteriologiska risker och gör det möjligt att minska halten konserveringsmedel i produkterna.