Policy för cookies och andra spårare

Denna policy uppdaterades den 2021-03-02.

Clarins lägger stor vikt vid skyddet av användarens integritet, samt sina skyldigheter i enlighet med gällande lagbestämmelser.

När du surfar på vår webbplats kan cookies och andra spårare lagras och/eller läsas på din apparat (dator, smarttelefon, surfplatta etc.).

Den här sidan hjälper dig att förstå hur cookies fungerar, vilka principer vi tillämpar och hur du kan ställa in dina preferenser. Läs även vår Sekretesspolicy.

 

1 - Vad är en cookie eller spårare?

Cookies eller spårare avser all teknik som syftar till att lagra information på din apparat eller komma åt information som redan finns lagrad på din apparat. Det kan bland annat vara HTTP-cookies och andra tekniker som lokalt delade objekt, lokalt minne, digitala fingeravtryck, identifierare som genererats av operativsystem (IDFA, IDFV, Android ID etc.), hårdvaru-ID (MAC-adress, serienummer etc.), etc.

 

2 - Varför används spårare på vår webbplats och vilka principer tillämpar vi?

Spårare som kräver samtycke

Vi ber om ditt samtycke innan vi lagrar eller läser av spårare på din apparat, och vi meddelar dig om syftet med spårarna som används, liksom våra partners identitet så att du kan fatta ett välgrundat beslut.

- Prestanda och Webbanalys: Med dessa spårare kan vi analysera din navigering och mäta antalet besökare på vår webbplats för att förbättra kvaliteten på våra tjänster.

Företag

Namn

Källa

Livslängd

Beskrivning

Contentsquare

_cs_c

13 månader

Innehåller status för användarens samtycke (inte uttryckt, godkänt, nekat).

Contentsquare

_cs_cvars

Så länge sessionen varar

Innehåller sessionens anpassade variabler URL krypterad

Contentsquare

_cs_id

13 månader

Innehåller följande data åtskilda av punkter: användar-ID, tidsstämpel för användarens registrering, antal besök, tidsstämpel för sista visade sida, tidsstämpel för sista besöket, tidsstämpel för sista gången en besökare varit där, cookie-giltighetsdatum, cookie SemeSite-attribut, cookie Secure attribute value (0/1).

Contentsquare

_cs_s

30 minuter

Innehåller antalet sidor som visats under den pågående sessionen och inspelningstyp: ”.1” (inte lagrad för Spela upp session), ”.3” (för att inkludera en besökare i inspelningstjänsten Spela upp session) eller ”.5” (för att inkludera en besökare i inspelningstjänsten Spela upp session efter en viss utlösningsmekanism).

Adobe

uuid230

Det ställs in en gång tills det försvinner från kundens webbläsare, då ett nytt värde regenereras.

Det innehåller en UUID (Universally Unique Identifier, ex: 22dd36b2-6719-4a7d-b3c1-0d3a51dad73d). Det ställs in en gång tills det försvinner från kundens webbläsare, då ett nytt värde regenereras. Identifierarens mål är att identifiera kunder från den första kontakten. Den kan läggas dit av en landningssida (för att knyta ihop en okänd kunds aktiviteter med en mottagare) eller bara genom en vanlig leverans.

Adobe

Nlid

Sessionscookie

Den innehåller både broadlogId och deliveryId som ställs in så fort användaren klickar på en länk i e-post. Målet med cookien är att ta reda på vilken leverans som valts och om kunden genererat trafik eller gjort en handling på en webbplats. Genom att placera spårare (länkar till den spårande serverns URLs) kan vi skapa loggar eftersom vi känner till de 3 obligatoriska fälten: recipientId (med broadlogId), deliveryId och tagId (den URL vi använder)

Commanders Act

TCAUDIENCE

365 dagar

Används för att lagra användarsegmentet för att rikta sig till användaren.

Commanders Act

WID
(domän: .commander1.com)

Session

Används för att identifiera när webbläsaren är stängd för att dela upp sidvisningarna på flera funktionella sessioner.

Commanders Act

_TCCookieSync

/

Används för att lagra datumet för den sista synkroniseringen av cookies med partnern (ställs in i lokalt minne per automatik,och cookie om lokalt minne inte är tillgängligt).

Commanders Act

_TCCookieSync

365 dagar

Används för att lagra datumet för den sista synkroniseringen av cookies med partnern (ställs in i lokalt minne per automatik,och cookie om lokalt minne inte är tillgängligt).

Commanders Act

TCSESSION
(domän: .commander1.com)

Session

Används för att beräkna MIX metrik baserat på sessionen.

Commanders Act

TCREDIRECT

Session

Används för att deduplicera klick (vid omdirigering, spara bara sidvisningen och bortse från klick).

Commanders Act

TCREDIRECT
(domän: .commander1.com)

Session

Används för att deduplicera klick (vid omdirigering, spara bara sidvisningen och bortse från klick).

Commanders Act

TCLANDINGURL
(domän: .commander1.com)

Session

Används för att spara landningssidans URL för MIX rådata.

Commanders Act

TCID
(domän: .commander1.com)

365 dagar

Besökaridentifierare används för att beräkna deduplicerad statistik per användare (för kampanj- och on-site-spårning, segmentering...). TrustCommander använder denna cookie för att mäta statistik för sekretessbanderollen efter att en besökare gett sitt samtycke. Innan användarna har gett sitt samtycke använder TrustCommander TCPID-cookien för att mäta anonym statistik för sekretessbanderollen.

Commanders Act

CAID
(domainfirstClient)

365 dagar

CAID är den första användaridentifieraren för cookie 1st

Commanders Act

tC_Sync

/

Teknisk cookie som används för att spara tidsstämpeln för den senaste cookie-synkroniseringen som gjorts för den här användaragenten. En cookie synk matchar besökar-ID för Commanders Act-lösningar (TCID) med besökar-ID från andra lösningar. Cookie synk är frivilligt och kan avaktiveras av Commanders Act användare via Commanders Act support.

Commanders Act

tc_cj_v2
(domän: .commander1.com)

365 dagar

Används för lagring av användarnas kundresa för deduplicering av taggar (lagring av kanal och källa).

Commanders Act

tc_cj_v2_cmp
(domän: .commander1.com)

365 dagar

Används för lagring av användarnas kundresa för deduplicering av taggar (lagring av kampanj).

Commanders Act

tc_cj_v2_med
(domän: .commander1.com)

365 dagar

Används för lagring av användarnas kundresa för deduplicering av taggar (mediumlagring).

Commanders Act

TCREDIRECT_DEDUP
(domän: .commander1.com)

Session

Används när dedupliceringen baseras på MIX spårning (så MIX spårning tas med i beräkningen och inte landningssidans spårning)

Commanders Act

tc_sample_{idsite}_{idrule}

365 dagar

Används för sampling av besökare och session i TagCommander-reglerna.

Commanders Act

tc_cj_v2

365 dagar

Används för lagring av användarnas kundresa för deduplicering av taggar (lagring av kanal och källa).

Commanders Act

TC_OPTOUT (per automatik)

396 dagar

Används för att spara användarstatus (blockering/tillåtelse) och visning av sekretessbanderollen.

Commanders Act

TC_OPTOUT_categories (per automatik)

396 dagar

Används för att visa kategorierna för blockering/tillåtelse i Sekretesscentret om användaren öppnar det igen.

Commanders Act

TC_PRIVACY (per automatik)

6 månader

Används för att spara användarstatus (blockering/tillåtelse) och visning av sekretessbanderollen.

Commanders Act

TC_PRIVACY_CENTER (per automatik)

6 månader

Används för att visa kategorierna för blockering/tillåtelse i Sekretesscentret om användaren öppnar det igen.

Commanders Act

TC_PRIVACY_IAB_VENDORLIST

Obegränsad

Används för att lagra IAB TCF Global Vendor List för att optimera svarstiden för IAB TCF samtycke-API.

Commanders Act

TC_PRIVACY_TCF

Obegränsad

Används för att lagra IAB TCF Consent API Response för att optimera svarstiden för APII.

Lengow

lgwtrk-clic-[ref]

1 månad

Används för att mäta prestandan genom att registrera antal klick på en produkt.
[ref] är en md5-inspelning som innehåller klient-IP + konto-ID + Feed ID + produkt-SKU

Lengow

lgwtrk-[account-id]

1 månad

Används för att mäta prestanda - Innehåller feed id, som skapas vid varje spårande klick

Lengow

lgwtrk-[account-id]-sku

1 månad

Används för att mäta prestanda - Innehåller produktens SKU

Lengow

lgwtrk-[account-id]-tid

1 månad

Används för att mäta prestanda - Innehåller “thesaurus line” ID

Lengow

lgwtrk-[account-id]-channel_code

1 månad

Används för att mäta prestanda - Innehåller channel code som är länkad till “thesaurus line”

Lengow

lgwtrk-[account-id]-name

1 månad

Används för att mäta prestanda - Innehåller produktnamnet för produkten som det klickades på

Lengow

lgwtrk-[account-id]-img

1 månad

Används för att mäta prestanda - Innehåller bilden på produkten som det klickades på

Lengow

lgwtrk-[account-id]-url

1 månad

Används för att mäta prestanda - Innehåller URL för produkten som det klickades på

Lengow

lgwtrk-[account-id]-margin

1 månad

Används för att mäta prestanda - Innehåller marginalen för produkten som det klickades på

Lengow

lgwtrk-[account-id]-cat

1 månad

Används för att mäta prestanda - Innehåller kategorin för produkten som det klickades på

Lengow

lgwtrk-[account-id]-dt

1 månad

Används för att mäta prestanda - Innehåller datum, i formatet “Y-m-d\TH:i:sP”

Lengow

REMEMBERME

1 månad

Gör att användarsessionen kan fortsätta

Akamai

RT

 

7 dagar

Innehåller inga personuppgifter, men den innehåller olika uppgifter om besökarens session, som antal besökta sidor, sessionens starttid, senast besökta url osv

 

- Riktad annonsering: Dessa spårare används för att annonserna ska passa dig och dina intressen bättre. Anpassad annonsering kan innehålla olika tekniska moment som:

  • Att välja annonser baserat på din profil;
  • Bekämpa klickfusk;
  • Fakturera annonstjänster (affilieringskampanjer etc.);
  • Mäta målgrupper som är mest intresserade av annonserna för att förstå användarna bättre.

Företag

Namn

Källa

Livslängd

Beskrivning

Facebook

_fbp

90 dagar

Används av Facebook för att personanpassa innehållet (även annonser), mäta annonser, producera webbanalys och ge en tryggare upplevelse

Facebook

_fbc

90 dagar

Används av Facebook för att personanpassa innehållet (även annonser), mäta annonser, producera webbanalys och ge en tryggare upplevelse

Facebook

fr

90 dagar

Används av Facebook för att leverera, mäta och förbättra annonsernas relevans, med en livslängd på 90 dagar

Facebook

oo

5 år

Används av Facebook för att hjälpa dig att välja att inte se Facebook-annonser som baseras på din surfning på tredje parts webbplatser

Facebook

AA003

90 dagar

Används av Facebook för att personanpassa innehållet (även annonser), mäta annonser, producera webbanalys och ge en tryggare upplevelse

Facebook

tr

Session

Används av Facebook för att personanpassa innehållet (även annonser), mäta annonser, producera webbanalys och ge en tryggare upplevelse

Facebook

ATN

2 år

Används av Facebook för att personanpassa innehållet (även annonser), mäta annonser, producera webbanalys och ge en tryggare upplevelse

Microsoft Bing

_uetsid

Session

Detta är en cookie som används av Microsoft Bing Ads för att spara ett unikt, ej personligt identifierbart ID som representerar en inloggad användare. Det gör att vi kan ha ett band till dig om har besökt vår webbplats tidigare.

Microsoft Bing

_uetvid

15 dagar

Detta är en cookie som används av Microsoft Bing Ads för att spara ett unikt, ej personligt identifierbart ID som representerar en inloggad användare. Det gör att vi kan ha ett band till dig om har besökt vår webbplats tidigare.

Microsoft Bing

MUIDB

2 år

Används av Microsoft annonsering för att anonymt identifiera användarsessioner för att hjälpa oss att mäta hur effektiva våra marknadsföringskampanjer är.

Microsoft Bing

MUID

2 år

Används av Microsoft annonsering för att anonymt identifiera användarsessioner för att hjälpa oss att mäta hur effektiva våra marknadsföringskampanjer är.

Criteo Display Retargeting

uid

1 år

Användaridentifierare

Criteo Display Retargeting

uic

6 månader

Retargeting

Criteo Display Retargeting

zdi

6 månader

Retargeting

Criteo Display Retargeting

eid

6 månader

Användaridentifierare

Criteo Display Retargeting

r.ack

1 timme

Speciellt för Safari-användare

Criteo Display Retargeting

criteo_cookie_header

1 dag

Speciellt för Safari-användare

Criteo Display Retargeting

criteo_cookie_perm

1 år

Speciellt för Safari-användare

Criteo Display Retargeting

blockera

5 år

Blockeringscookie

Criteo Display Retargeting

tillåt

1 år

Blockeringscookie

Outbrain

outbrain_cid_fetch

60 min

Samlar in data om användares surfning och beteende på webbplatsen.

Outbrain

outbrain_click_id

24 timmar

Samlar in data om användares surfning och beteende på webbplatsen.

Outbrain

obuid

90 dagar

Har kvar anonyma användares ID. Används för att spåra användares handlingar, som att klicka på rekommendationer.

Kwanko

neta

Livslängd: 2 månader

Post-visnings- eller post-klick-cookie för konverteringsspårning.

Kwanko

netases

Livslängd: session

Sessionscookie för att spåra konvertering.

Kwanko

convbwrxxx (xxx kommer att innehålla en identifierare)

Livslängd: 1 månad

Cookie för att spåra konvertering.

Kwanko

kwkcd

Livslängd: 15 dagar

Cookie för konvertering i olika apparater.

Kwanko

neta_ssc

Livslängd: 2 månader

Post-visnings- eller post-klick cookie för konverteringsspårning.

Kwanko

netases_ssc

Livslängd: session

Sessionscookie för att spåra konvertering.

AWIN

zttpvc ztvc
(domän: ad.zanox.com
www.zanox-affiliate.de)

Session

Ställs in av vår affilieringsplattforms partner Awin när du ser en annons. Sparar ett ID för webbplatsen som visar annonsen och tiden du såg annonsen. Cookien raderas när sessionen är slut och du stänger webbläsaren*.
*(beror på webbläsaren)
Exempel: 5C331993S2271596517536436224T

AWIN

zptpvc zpvc
(domän: ad.zanox.com
www.zanox-affiliate.de)

90 dagar

Ställs in av vår affilieringsplattforms partner Awin när du ser en annons. Sparar ett ID för webbplatsen som visade annonsen och tiden du såg annonsen. Cookien är giltig i högst 90 dagar. Exempel: 5C331993S2271596517536436224T

AWIN

ztcc
(domän: ad.zanox.com
www.zanox-affiliate.de)

Session

Ställs in av vår affilieringsplattforms partner Awin när du klickar på en av våra länkar. Sparar ID för hänvisningswebbplatsen, annonsen som du klickat på, gruppen av annonser som annonsen tillhör, tiden du klickade på den, ID för annonstypen och alla referenser hänvisningswebbplatsen lägger i klicket. Cookien raderas när sessionen är slut och du stänger webbläsaren*.
*(beror på webbläsaren) Exempel: 5C331993S2271596517536436224T

AWIN

zcc
(domän: ad.zanox.com
www.zanox-affiliate.de)

90 dagar

Ställs in av vår affilieringsplattforms partner Awin när du klickar på en av våra länkar. Sparar ID för hänvisningswebbplatsen, annonser som du klickat på, gruppen av annonser som annonsen tillhör, tiden du klickade på den, ID för annonstypen och alla referenser hänvisningswebbplatsen lägger i klicket. Gäller i högst ett år. För att allokera reklammaterials framgångar och motsvarande fakturering rätt, tar man med klick i beräkningen under högst 90 dagar. Exempel: 5C331993S2271596517536436224T

AWIN

bId
(domän: awin1.com)

1 år

Ställer in en webbläsares specifika ID för att identifiera ett nytt klick på samma webbläsare. Cookien raderas efter ett år

AWIN

aw***** (Namnet på cookien kommer att vara olika för varje annonsör, men det kommer att stå bokstäverna ’aw’ följt av id som representerar annonsören, ex aw1001)
(domän: awin1.com)

30 dagar

Ställs in av vår affilieringsplattforms partner Awin när du klickar på en av våra länkar. Sparar ID för hänvisningswebbplatsen, annonsen som du klickat på, gruppen av annonser som annonsen tillhör, tiden du klickade på den, ID för annonstypen, ID för produkten och alla referenser hänvisningswebbplats lägger till i klicket. Giltighetstiden varierar beroende på annonsör och hänvisningswebbplats, men är vanligtvis 30 dagar

AWIN

AWSESS
(domän: awin1.com)

Session

Ställs in av vår affilieringsplattforms partner Awin när du ser en annons.och används för att hjälpa oss att se till att vi inte visar dig samma annons om och om igen.
Ett ID för annonsen du just såg.
Raderas när sessionen är slut och du stänger webbläsaren

AWIN

awpv***** (Namnet på cookien kommer att vara olika för varje annonsör, men det kommer att stå bokstäverna 'awpv' följt av ett id som representerar annonsören, ex.awpv1001)
(domän: awin1.com)

24 timmar

Ställs in av vår affilieringsplattforms partner Awin när du ser en annons. Sparar ett ID för webbplatsen som visade annonsen och tiden du såg annonsen. Giltighetstiden varierar beroende på annonsör, men är vanligtvis 24 timmar

AWIN

_aw_m_***** (Där**** är Annonsörens Awin ID t.ex. _aw_m_1001)

1 år

Sparar en referens för ett enskilt klick för att fördela en försäljning mellan en publicerande och annonserande webbplats. Löptid 1 år.

Rakuten Advertising Attribution

stc[site id]

1 år (på varje interaktion)

Sparar ID, ID:n för trafikkällan, sidvisning och orderantal på klientdomänen.

Rakuten Advertising

rmStore eller
rmStore[MID]

30 dagar

Håller konfigureringen för konverteringskoden och sparar partner- och sökklick-ID på klientdomänen

Rakuten Advertising

rmgconsent

13 månader

Rakuten Advertising globalt samtycke-cookie på Rakuten Advertising-domäner

Rakuten Advertising

rmlconsent_[domän]

13 månader

Domänspecifik cookie för lokalt samtycke på klientdomänen

Rakuten Advertising

rmco

localStorage

Sparar information om samtycke på klientdomänen

Rakuten Advertising

rmco_cs

localStorage

Indikator som visar om det getts samtycke på klientdomänen

Rakuten Advertising

rmco_jsv

localStorage

Ändamåls-ID:n som har godkänts på klientdomänen

Rakuten Advertising

rmuid

1 år

Rakuten Advertising ID på Rakuten Advertising-domäner

Rakuten Advertising Display

cID

1 år

Sparar detaljer om trafikkällan.

Rakuten Advertising Display

pID

1 år

Produkter användaren nyss tittat på för
retargeting.

Rakuten Advertising Display

icts

1 år

Sparar tidsstämpeln när cookien ställdes in för att identifiera radering av cookie

Rakuten DSP

uuid

1 år

Unik identifierare för
användare för retargeting

Rakuten DSP

tc

1 år

Cookie Check

Rakuten DSP

ls_token

5 år

Användare Blockera

Rakuten DSP

mf_token

5 år

Användare Blockera

Rakuten DSP

nextperf_token

5 år

Användare Blockera

Rakuten DSP

rt_status

5 år

Användare Blockera

Rakuten DSP

blockera

5 år

Användare Blockera

Rakuten DSP

token_gap

1 dag

Användare Blockera

Rakuten DSP

token_nextperformance

1 dag

Användare Blockera

Rakuten DSP

token_youronlinechoice

1 dag

Användare Blockera

Rakuten DSP

ccv2

1 år

Cache-cookie

Rakuten DSP

m{cookieName}

0 (session)

Cookie Mapping

Rakuten Advertising Affiliate

lsn_statp

1 år

Konsument-ID

Rakuten Advertising Affiliate

lsclick_midNNNNN (NNNNN är MID för annonserare som klicket tillhör)

730 dagar

Har kvar klickdatum och publicerarens ID

- Personanpassat innehåll: Dessa spårare används för att anpassa vår webbplats innehåll och visa våra produkter och tjänster baserat på surfvanorna kopplade till din apparat.

 

Företag

Namn

Källa

Livslängd

Beskrivning

AB Tasty

ABTasty

13 månader

Testdata

AB Tasty

ABTastySession

1 session

Identifiering av session och hänvisare

AB Tasty

ABTastyData

webbläsare gräns

Sparar besökta sidor, händelser, transaktioner och segment i lokalt minne

AB Tasty

ABTastyUA

session

Sparar användaragent i sessionslagring

AB Tasty

ABTastyGeoloc

session

Sparar geolokalisering i sessionslagring

 

 

- Delande i sociala nätverk: Dessa spårare används för att du ska kunna dela innehåll i sociala nätverk eller tredjeparts plattformar (Facebook, Instagram, YouTube etc.). Detta gäller särskilt för knapparna “Dela” eller “Gilla” i sociala nätverk som Facebook eller Instagram. Tänk på att  sociala nätverk som har dessa knappapplikationer kan använda knappar för att identifiera dig även om du inte använt knappen under ditt besök på vår webbplats. Vi har ingen kontroll över processer som används av tredje parter för att ställa samman information om besök på vår webbplats eller tillhörande personuppgifter de kan ha. Vi rekommenderar att du ser över dessa sociala nätverks sekretesspolicyer för att förstå syftet med insamlingen av surfdata som de kan ställa samman genom dessa knappar, särskilt när det gäller annonsering. De sociala nätverkens policyer måste ge dig möjligheten att välja i dina kontoinställningar.

- Extra funktioner: Dessa spårare används för att aktivera extra funktioner på vår webbplats (community chat, betyg och recensioner etc.).

 

Företag

Namn

Källa

Livslängd

Beskrivning

tokywoky

__cfduid

12 månader

Tant que l’utilisateur ne supprime pas son profil via l’application ou les paramètres de son navigateur

tokywoky

toky_state

13 månader

Durée de visite de l’utilisateur sur l’interface de configuration de son profil (durée de session)

tokywoky

TokyUserID

100 dagar

Toky användar-ID

tokywoky

islogged

13 månader

Om en användare är uppkopplad på widgeten.

tokywoky

.ASPXAUTH

13 månader

Sessionscookie som sparar användarens autentiseringsuppgifter.

tokywoky

JSESSIONID

Varar så länge användarens session varar

New Relic-cookie som sparar ett sessions-ID så New Relic vet hur många sessioner vi har på widget. Cookiens värde genereras med Jetty.

Bazaarvoice

bvapi.js

Session

Denna spårare skapas när en konsument öppnar ett inlämningsformulär för att lämna in en recension. Spårare tilldelar en unik identifierare för recensionen (inte konsumenten) som kan användas av Bazaarvoice för att identifiera recensionen i Clarins särskilda databas i Bazaarvoice-systemen. Denna spårare raderas efter sessionen

Bazaarvoice

bvapi.js

2 timmar

Denna spårare bekräftar till plattformen vilken konfigurering som ska användas vid aviseringar om visningar och inlämningar. Det behövs för att se till att recensionerna visas riktigt (t.ex. vilken färg stjärnorna ska ha) och att det fungerar att lämna in recensionerna. Kriterierna som används i inlämningsformuläret kan anpassas till exempelvis produktkategori. Därför är det absolut nödvändigt att plattformen vet vilken konfiguration som är rätt att använda.

Bazaarvoice

BVBRANDID

1 år

Tillåter interna Bazaarvoice-webbgenomsökningar att korreleras till samma användare för interaktioner inom en särskild kunddomän

Bazaarvoice

BVBRANDSID

Session

Tillåter interna Bazaarvoice-webbgenomsökningar att korreleras till samma användare för interaktioner inom en särskild kunddomän

Bazaarvoice

BVID

365 dagar av inaktivitet

Tillåter korrelation av interna Bazaarvoice-webbgenomsökningar till samma användare för interaktioner i Bazaarvoice-nätverket.

Bazaarvoice

BVSID

Session

Tillåter interna Bazaarvoice-webbgenomsökningar att korreleras till samma användare för interaktioner inom en särskild kund-domän

Olapic

olapicU

30 minuter

Ändamålet är särskilt att spåra interaktioner med innehåll och widgets.
Vi sparar ett anonymt och unikt id för att spåra användare för interaktioner med våra widgets

 

Spårare som inte kräver samtycke

Vi ber inte om samtycke när vi sparar och/eller läser av spårare som endast används för att göra det möjligt eller underlätta användningen av vår webbplats, eller som krävs för att ge en service som du uttryckligen bett om.

Till exempel kräver nedanstående spårare inte ditt samtycke:

  • Spårare som används för att spara ditt val för lagring av spårare;
  • Spårare som används i autentiseringssyfte, bland annat sådana som ska garantera säkerheten i autentiseringssystemet;
  • Spårare som används för att spara innehållet i din varukorg på vår webbplats, eller fakturera dig för de köpta produkterna och/eller tjänsterna;
  • Spårare som används för att personanpassa gränssnittet (språk etc.);
  • Spårare som används för att utjämna belastningen;
  • Webbanalys-spårare när de är absolut nödvändiga för det dagliga administrativa arbetet och för att vår webbplats ska fungera. Till exempel för att mäta prestanda, upptäcka problem med webbläsare, optimera teknisk och/eller ergonomisk prestanda, uppskatta vilken serverkapacitet som krävs eller analysera visat innehåll.

Företag

Namn

Källa

Lagringstid

Beskrivning

FACIL’iti

 

Så länge som användare inte raderar sin profil via applikationen eller i webbläsares inställningar

FACIL’iti

 

Så länge som användare inte raderar sin profil via applikationen eller i webbläsares inställningar

FACIL’iti

 

Tidslängden för användarens besök på gränssnittet för konfigurering av hens profil (sessionslängd)

FACIL’iti

FACIL-ITI_CSS

 

Tidslängden för användarens besök på gränssnittet för konfigurering av hens profil (sessionslängd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 – Hur du väljer dina preferenser för spårare som ges ut av vår webbplats

Du kan ändra dina preferenser när du vill på nedanstående sätt:

Kom ihåg att alla inställningar du gör kan ändra din surfupplevelse och möjligheten att få tillgång till vissa tjänster som kräver spårare.

Vi tar inget ansvar för konsekvenserna i form av försämrad service på grund av att vi inte kunnat lagra eller läsa av spårare som är nödvändiga för att vår webbplats och våra tjänster ska fungera optimalt.

Märk väl att annonser kan visas på din dator även om du har avaktiverat annonscookies. Det blockerar bara de tekniker som kan anpassa annonserna efter dina webbdata eller intressen.

Välja dina preferenser online

Du kan använda vårt Privacy Center [Insert a link to Commanders Act pop-in] för ge eller ta tillbaka ditt samtycke för varje enskilt syfte.

Välja dina preferenser via din webbläsare

Varje webbläsare har olika sätt att hantera cookies och cookie-inställningar. Den här processen beskrivs i din webbläsares hjälpmeny, och hjälper dig att få veta hur du ändrar dina spårningspreferenser.

Välja dina preferenser online med hjälp av branschövergripande plattformar

Digitala annonsörer i den europeiska branschföreningen EDAA (European Digital Advertising Alliance), som i Frankrike styrs av Interactive Advertising Bureau France, har en webbplats på Youronlinechoices.

Här finns en lista med företag som är med i initiativet. Det ger dig möjligheten att godkänna eller neka cookies som används av dessa företag för att anpassa sina annonser till dina surfdata: www.youronlinechoices.com/uk/

Detta är ett centraliserat europeiskt gränssnitt som delas av hundratals nätannonsörer som ger dig möjlighet att godkänna eller neka cookies som kan användas för att anpassa annonserna som visas på din dator till dina surfdata. Observera att detta inte hindrar att det visas annonser på de webbplatser du besöker. Det kommer inte att blockera den teknik som kan anpassa annonserna efter dina intressen.

 

4 – Hur länge lagras dina preferenser

Per automatik lagrar vi dina preferenser (godkännande eller nekande) i 6 månader.

Märk väl att alla dina preferenser lagras med hjälp av en cookie. Om du avaktiverar alla cookies som lagras i din apparat (via din webbläsare) har vi inte kvar dina preferenser.

 

5 – Hur kontaktar du dataskyddsmyndigheten

För mer information kan du besöka följande dataskyddsmyndighets webbplats:

[SELECT PER COUNTRY]

[France]
Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL)
8 rue Vivienne, CS 30223
F-75002 Paris, Cedex 02
www.cnil.fr

European Data Protection Supervisor (EDPS)
Rue Wiertz 60
1047 Bruxelles/Brussel
www.edps.europa.eu/EDPSWEB/

[Austria]
Österreichische Datenschutzbehörde
Hohenstaufengasse 3
1010 Wien
www.dsb.gv.at

European Data Protection Supervisor (EDPS)
Rue Wiertz 60
1047 Bruxelles/Brussel
www.edps.europa.eu/EDPSWEB/

[Benelux]
Commission de la protection de la vie  privée
Rue de la Presse 35
1000 Bruxelles
www.privacycommission.be

Commission Nationale pour la Protection des  Données
1, avenue du Rock’n’Roll
L-4361 Esch-sur-Alzette
www.cnpd.lu

Autoriteit Persoonsgegevens
Prins Clauslaan 60
P.O. Box 93374
2509 AJ Den Haag/ Hague
autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl

European Data Protection Supervisor (EDPS)
Rue Wiertz 60
1047 Bruxelles/Brussel
www.edps.europa.eu/EDPSWEB/

[Denmark]
Datatilsynet
Borgergade 28, 5
1300 Copenhagen K
www.datatilsynet.dk

European Data Protection Supervisor (EDPS)
Rue Wiertz 60
1047 Bruxelles/Brussel
www.edps.europa.eu/EDPSWEB/

[Germany]
Die Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit
Husarenstraße 30
53117 Bonn
www.bfdi.bund.de

European Data Protection Supervisor (EDPS)
Rue Wiertz 60
1047 Bruxelles/Brussel
www.edps.europa.eu/EDPSWEB/

[Italy]
Garante per la protezione dei dati personali
Piazza di Monte Citorio, 121
00186 Roma
www.garanteprivacy.it

European Data Protection Supervisor (EDPS)
Rue Wiertz 60
1047 Bruxelles/Brussel
www.edps.europa.eu/EDPSWEB/

[Norway]
Datatilsynet
Postboks 458 Sentrum
0105 Oslo
www.datatilsynet.no

[Poland]
Bureau of Inspector General for Protection of Personal Data - GIODO
ul. Stawki 2
00-193 Warsaw
www.giodo.gov.pl

European Data Protection Supervisor (EDPS)
Rue Wiertz 60
1047 Bruxelles/Brussel
www.edps.europa.eu/EDPSWEB/

[Portugal]
Comissão Nacional de Protecção de Dados - CNPD
R. de São. Bento, 148-3°
1200-821 Lisboa
http://www.cnpd.ptl

European Data Protection Supervisor (EDPS)
Rue Wiertz 60
1047 Bruxelles/Brussel
www.edps.europa.eu/EDPSWEB/

[Russia]
Roscomnadzor
Build. 2, 7, Kitaigorodskiy proezd
Moscow, 109074
www.rsoc.ru

[Spain]
Agencia de Protección de Datos
C/Jorge Juan, 6
28001 Madrid
www.agpd.es

European Data Protection Supervisor (EDPS)
Rue Wiertz 60
1047 Bruxelles/Brussel
www.edps.europa.eu/EDPSWEB/

[Sverige]
Datainspektionen
Besöksadress: Drottninggatan 29
5:e våningen
Postadress: Box 8114
104 20 Stockholm
www.datainspektionen.se

European Data Protection Supervisor (EDPS)
Rue Wiertz 60
1047 Bruxelles/Brussel
www.edps.europa.eu/EDPSWEB/

[Switzerland]
Federal Data Protection and Information Commissioner (FDPIC)
Feldeggweg 1
CH - 3003 Berne Switzerland
www.edoeb.admin.ch

[UK]
Information Commissioner’s Office (ICO)
Water Lane, Wycliffe House
Wilmslow - Cheshire SK9 5AF
ico.org.uk