AVTALSVILLKOR OCH -BESTÄMMELSER

Tänk om sann
lyx bestod
i att förstå varandra?


Det här är våra Avtalsvillkor och -bestämmelser, och de kallas allmänt kallas ”Avtalsvillkor”.
Du känner redan till detta begrepp eftersom många företag ju upprättar Avtalsvillkor för sina kunder.

”Jag samtycker”
Hur många gånger har du bara godkänt Avtalsvillkor som du inte har läst igenom eller som du genast glömt bort?


När du gör din Beställning hoppas vi att du ”medvetet” bekräftar att Du godtar våra Avtalsvillkor, eftersom det är denna enda skriftliga
handling som kommer att gälla för samtliga dina Beställningar på vår Webbplats
(även om du inte har undertecknat dem med en egenhändig underskrift).


Woman skateboarding Woman skateboarding

Våra Avtalsvillkor kan ändras men vi har gjort det enkelt och ändamålsenligt: eventuella ändringar kommer inte att gälla för Beställningar som du redan har godtagit och bekräftat.


Kom ihåg att kontrollera
dem från tid till annan

Du kan läsa dem eller göra en säkerhetskopia
med den nedladdnings-

och utskriftsversion som du hittar här.LADDA NER LADDA NER
Nelumbiu

Tänk om sann lyx bestod
i en bättre förståelse?


Eftersom det är viktigt att förstå vad man förbinder sig till när man köper något har vårt team tagit sig tid att förklara allting och helt enkelt ”berätta” för Dig om våra Avtalsvillkor.

De och Vi finns här för att lära dig förstå våra Produkter, vilka dina rättigheter och skyldigheter är, och vice versa.


Det är inte alla som bemästrar det juridiska språket,
men alla förstår berättelser.

Då sätter vi igång,
följ guiden!

 • DEFINITIONER - Talar du Clarins?

 • VEM? Lära känna varandra

 • VAD och HUR? Beställa våra Produkter på Webbplatsen

 • Vart?

 • Hur mycket? Priser
  och betalningsvillkor

 • ”Tänk om jag ångrar mig”?

 • “Tänk om det blir något problem”? Du är inte ensam!

 • Fördelarna med ”Club Clarins”!

 • Immateriell egendom

 • Dina personuppgifter

 • Villkor för presentmeddelanden