Sekretesspolicy

Denna sekretesspolicy uppdaterades den juli 5, 2024.

Denne Denna sekretesspolicy ("sekretesspolicy") ger dig en bättre förståelse för hur CLARINS GROUP INTERNATIONAL SA behandlar dina personuppgifter när du kontaktar oss eller använder våra tjänster, inklusive denna webbplats och våra butiker/span (gemensamt, våra "tjänster").

Denna sekretesspolicy kan uppdateras när som helst av oss. Alla ändringar i sekretesspolicyn kommer att läggas in på den här sidan, och när det är lämpligt kommer du att aviseras. Vi ber dig därför att du återkomma till den regelbundet.

Du kan ladda ned eller arkivera detta dokument i PDF-format genom att klicka här. För att öppna filen behöver du den kostnadsfria Adobe Reader (kan laddas ned från www.adobe.fr) eller ett liknande program som stöder PDF-format.

1. Vilka är vi?

CLARINS GROUP INTERNATIONAL SA ("Clarins","vi", "os", "vår"), med registrerat kontor nr. IDE CHE-109.416.778 på 2 Route de la Galaise, 1228 Plan Les Ouates (CP 102), Geneva, Switzerland är personuppgiftsansvarig om inte annat anges.

2. Vilka uppgifter samlar vi in om dig?

Vi samlar främst in följande personuppgifter som kan identifiera dig direkt eller indirekt:

 • information om din identitet, särskilt ditt kön, efternamn, förnamn, adress, telefonnummer, e-postadress, användarnamn och lösenord, födelsedatum eller ålder;
 • information om din betalningsmetod, särskilt ditt kreditkortsnummer och utgångsdatum;
 • information om våra affärstransaktioner, i synnerhet transaktionsnummer, historik för dina inköp, din begäran eller din kommunikation med vårt kundtjänstteam, dina preferenser och intressen, eller information om ett av vårt lojalitetsprogram;
 • innehållsinformation som foton, videor, betyg, recensioner, kommentarer;
 • information om välbefinnande eller hälsa (skönhetsproblem, hudtyp, hudkänslighet, kontraindikationer, rapporter om bieffekter osv.) på villkor att du uttryckligen gett ditt förhandssamtycke, särskilt för säkerhetsövervakningen av kosmetiska produkter, eller när du ber om Clarins skönhetsråd eller en Clarins-behandling på ett av våra spa;
 • information om dina konton på sociala medier (användarnamn, kön, profilbild, bildtextinformation, plats osv.), uppladdningar och inlägg när du delar innehåll eller använder hashtaggen #clarins eller våra andra hashtaggar;
 • inspelningar av telefonsamtal för att ge dig bästa möjliga service;
 • teknisk information, särskilt din IP-adress eller information om hur din enhet navigerar på vår webbplats;
 • annan information du ger när du kontaktar oss eller som vi har fått från externa leverantörer.

I de flesta fall samlar vi in dessa personuppgifter direkt från dig, exempelvis när du genomför ett köp hos oss, besöker någon av våra tjänster eller av något skäl kontaktar oss. Vi kan också samla in personuppgifter (såsom e-postadress eller telefonnummer) från tredje parter om du har gett dem ditt samtycke att dela din personliga information med oss.

Tillhandahållandet av de personuppgifter som anges i denna policy är obligatoriskt, såvida inte annat anges. Om du inte tillhandahåller sådana personuppgifter kan vi eventuellt inte förse dig med alla våra produkter eller tjänster, eller ingå ett avtal med dig.

3. Varför samlas dina uppgifter in och på vilken rättslig grund?

Vi kan samla in personuppgifter för följande ändamål:

Behandlingsändamål Rättslig grund
1. Webbplatsadministration och -förbättring. Vi har ett berättigat intresse att förbättra vår webbplats för att ge dig en bättre kundupplevelse när du använder den.
2. Hantera vår affärsrelation med dig: (behandla dina beställningar, leveranser, fakturor, kundservice osv.) och tillhandahålla våra tjänster i ett av våra span eller på vissa godkända försäljningsställen i vårt distributionsnätverk. Utföra ett avtal som du har ingått med oss.
3. Hantera vår bokföring. Vår rättsliga skyldighet enligt nationell lagstiftning (skatteskyldigheter, bokföringsskyldigheter osv.).
4. Behandla dina donationer. Ditt samtycke till att bidra till våra handlingar i olika frågor, i synnerhet för att stödja forskning inom hälsosektorn.
5. Hantera ditt medlemskap i vårt lojalitetsprogram eller deltagande i ett spel eller en tävling. Utföra avtalet som du samtyckte till när du anmälde dig till vårt program eller deltog i ett evenemang.
6. Utföra marknadsföringsaktiviteter:
 • Hantera våra kundrelationer (Customer Relationship Management, CRM), lära känna dig bättre samt tillhandahålla personlig marknadsföringskommunikation och erbjudanden om våra produkter och tjänster (särskilt via e-post, SMS, på sociala nätverk eller andra medier, samt genom att visa riktande annonser på webbplatser och sociala nätverk)

 • För ändamål 5 och 6 kan vi segmentera baserat på dina preferenser, intressen och köpbeteende, analysera din surfning och förfrågningar på vår webbplats eller utföra andra åtgärder för att bättre kvalificera vår databas. Vi kan till exempel överföra vissa krypterade data (e-post eller telefonnummer) på tredjepartsplattformar för att se om du redan varit i kontakt med våra varumärken och/eller kan tänkas vara intresserad av våra produkter och tjänster, och ge dig personlig reklam på sociala nätverk och tredje parters webbplatser som använder retargeting.

Ditt samtycke att motta marknadsföringskommunikation när sådant samtycke krävs enligt lag.

Våra berättigade intressen att bättre bemöta dina preferenser och intressen.

7. Hantera skapandet och användningen av ditt konto och ge dig möjligheten att dra fördel av en personanpassad kundupplevelse, en enhetlig översikt över dina personuppgifter (t.ex. information som samlas in vid inköpstillfället eller vid kampanjer när du skapar en önskelista). Du kan även lägga en beställning med hjälp av gästalternativet. Utföra ett avtal som resultat av ditt godkännande av våra villkor som styr skapandet och användningen av ditt konto.
8. Tillhandahålla tjänsterna som du efterfrågar, såsom Testa virtuellt, Hitta en butik eller Tipsa en vän. Ditt samtycke till användningen av denna funktion.
9. Genomföra deskriptiv, preskriptiv och predikativ analys för att mäta kundupplevelse och bidra till vår FoU. Vi har ett berättigat intresse att bättre förstå våra kunder och marknaden där vi är verksamma för att fatta informerade beslut.
10. Avgöra när du bedömer våra produkter baserat på sociala interaktioner när du delar innehåll med oss på sociala medier, reagerar på våra inlägg och delar din åsikt. Ditt godkännande att dela dina åsikter om våra produkter.
11. Hjälpa oss att specialanpassa och förbättra vårt innehåll och våra tjänster, förse riktad reklam, mäta dess resultat på vår och våra partners webbplats, inklusive sociala medier, dela innehåll om våra produkter på sociala medier eller reagera på våra inlägg, virtuella prov- och butikssökningsfunktioner, upptäcka och förhindra bedrägerier med hjälp av cookies och andra spårningstekniker..
Se avsnitt 8 för mer information.
Ditt samtycke till ej nödvändiga cookies som anges i avsnitt 8 genom användningen av verktyget för hantering av samtycke.
12. Behandla dina förfrågningar och reklamationer. Vårt berättigade intresse att hantera dina förfrågningar och reklamationer samt besvara dem.
13. Upptäcka och förebygga bedrägeri vid användningen av våra tjänster.
De lösningar som vi använder för upptäckt av bedrägerier kan vara automatiserade, men involverar mänskligt ingripande. När vi använder automatiserade lösningar för att upptäcka bedrägerier, behandlar vi dina personuppgifter i syfte att identifiera bedräglig aktivitet eller säkra betalning och fatta automatiserade beslut i detta avseende. Logiken i det här automatiska beslutet bygger på att vi använder regler och modeller för bedrägerianalys i våra affärsprocesser för att avgöra om en handling eventuellt är bedrägeri. Denna behandling kan ge rättsliga effekter som berör dig eller som påverkar dig väsentligt, och i synnerhet kan vi vägra att ingå ett avtal med dig, med förbehåll för en analys av det automatiserade beslutet.
Vårt berättigade intresse att förhindra onlinebedrägerier i samband med köp av våra produkter och tjänster på vår webbplats.
14. Hantera oönskade effekter vid användningen av våra produkter (Säkerhetsövervakningen av kosmetiska produkter), genomföra studier om säkerheten vid användningen av våra produkter samt utöva dina rättigheter (ha en blockeringslista). Vår rättsliga skyldighet enligt lagen om kosmetikaprodukter.
15. Besvara dina förfrågningar när du utövar dina dataskyddsrättigheter som registrerad. Vår rättsliga skyldighet enligt den nationella dataskyddslagen.
16. Utföra samtalsinspelningsaktiviteter när du kontaktar vår kundtjänst. Vårt berättigade intresse att erbjuda dig bästa möjliga service.
17. Överföra dina personuppgifter vid en sammanslagning, förvärv, omstrukturering eller försäljning av vår verksamhet. Vårt berättigade intresse att utveckla vår affärsverksamhet, vilket kan leda till överföringen av samtliga eller delar av dina personuppgifter.
18. Fastställa våra rättigheter eller försvara oss mot eventuella tvister som kan uppstå. Vårt berättigade intresse att fastställa, utöva och/eller försvara våra rättigheter och säkerställa vår affärskontinuitet.
19. Efterlevnad och juridiska processer. Behovet av att uppfylla våra juridiska skyldigheter.

4. Lämnar vi ut dina uppgifter?

Vi säljer eller hyr aldrig ut dina personuppgifter till andra företag för marknadsföring eller andra ändamål. För ändamålet som anges ovan och, på en behovsbaserad basis, kan vi dela dina personuppgifter med:

 • Behöriga anställda: Våra anställda kan få tillgång till dina personuppgifter på en behovsbaserad basis som en del av deras arbete.
 • Andra företag i Clarins-koncernen: Clarins är en internationell koncern som verkar i många länder. De personuppgifter som vi samlar in om dig kommer att användas av oss och kan eventuellt kommuniceras till andra företag i Clarins-koncernen (särskilt vårt moderbolag i Frankrike) för de ändamål som anges i denna sekretesspolicy, beroende på omständigheterna och vid behov. Detta kan innebära att dina personuppgifter kommuniceras utanför din hemvistjurisdiktion där de kan göras tillgängliga för lokala myndigheter i enlighet med jurisdiktionens lagar. Vart och ett av dessa företag kan också självständigt och för egen räkning bearbeta och använda dina personuppgifter för de ändamål som nämns i denna sekretesspolicy. Besök vår företagswebbplats för att läsa mer om Clarins-koncernen och dess platser.
 • Tjänsteleverantörer: Vi kan använda tjänsteleverantörer som valts för sin expertis och tillförlitlighet och som agerar som databehandlare, separata personuppgiftsansvariga eller gemensamma personuppgiftsansvariga hos oss, för att hjälpa oss med behandling och uppfyllande, säker betalning, donationer, kundservicehantering, underhåll och teknisk utveckling, betyg och recensioner, den virtuella provfunktionen, analys, förebyggande av skräppost, hantering av digitala kampanjer och tillhörighet, bedrägeribekämpning osv. Dessa tjänsteleverantörer använder endast dina personuppgifter i den utsträckning som krävs för att utföra sina tjänster eller för vår räkning, eller för att uppfylla rättsliga krav, och vi strävar alltid efter att säkerställa att dina personuppgifter är skyddade.
 • Externa rådgivare: Vi delar dina uppgifter med våra externa rådgivare, såsom advokater och revisorer, om detta krävs för vårt berättigade intresse eller för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter.
 • Offentliga myndigheter: vi kan också överföra dina personuppgifter till lokala myndigheter om det krävs enligt lag eller som en del av en utredning och i enlighet med tillämpliga regler.
 • Andra tredje parter: vid försäljning, sammanslagning, konsolidering, likvidation, omorganisation eller förvärv.

5. Varför överför vi dina personuppgifter?

Vissa av våra tjänsteleverantörer eller företag i Clarins-koncernen kan vara belägna utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), inklusive i länder som inte tillhandahåller samma dataskyddsnivå som i ditt hemland (t.ex. USA). Därför kan din personliga information eventuellt göras tillgänglig för lokala myndigheter i enlighet med lagarna i den lokala jurisdiktionen. I ett sådant fall kommer vi att se till att:

 • vi har ingått lämpliga dataöverföringsavtal som överensstämmer med de standardavtalsklausuler som antagits av Europeiska kommissionen;
 • vi förlitar oss på bindande företagsregler (BCR) från våra tjänsteleverantörer som godkänts av behöriga myndigheter, i tillämpliga fall;
 • sådan överföring är nödvändig för de ändamål och baserat på den rättsliga grund som beskrivs i avsnitt 4 i denna sekretesspolicy.

Dessutom har vi vid behov vidtagit kompletterande åtgärder (avtalsenliga, tekniska eller organisatoriska) för att säkerställa överförandets giltighet.

I den utsträckning som föreskrivs i tillämplig lag har du rätt att kontakta oss för mer information om de skyddsåtgärder som vi har infört för att säkerställa ett omfattande skydd av dina personuppgifter när de överförs enligt beskrivningen ovan.

6. Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Clarins vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder, i enlighet med datans och riskernas natur, för att säkerställa att dina personuppgifter är i säkert förvar och förbli konfidentiella, och i synnerhet för att förhindra att de ändras, avslöjas eller överförs till obehöriga parter.

Detta kan inkludera praxis såsom begränsad åtkomst för anställda som på grund av sina arbetsuppgifter är behöriga att få tillgång till datan, avtalsgarantier från tredjepartsleverantörer, konsekvensbedömningar av dataskyddet vid behov, interna granskningar av vår praxis och sekretesspolicyer och/eller implementering av fysiska och/eller systematiska säkerhetsåtgärder (säker åtkomst, autentiseringsprocess, säkerhetskopiering, antivirus, brandvägg, pseudonymisering, kryptering osv.).

7. Vad har vi för policy för minderåriga?

Vi samlar inte in eller behandlar personuppgifter från minderåriga avsiktligt.

Om vi blir medvetna om sådan insamling och behandling kommer vi omedelbart att vidta lämpliga åtgärder för att kontakta personen och ta bort dessa personuppgifter från våra och/eller våra tjänsteleverantörers servrar.

8. Vad har vi för policy för cookies (och annan spårningsteknik)?

Cookies eller annan spårningsteknik (t.ex. pixeltaggar, unika identifierare eller fingeravtryck osv.) avser alla mekanismer som syftar till att lagra information på din enhet eller få tillgång till information som redan finns lagrad på din enhet.

När du besöker vår webbplats för första gången meddelar vi dig om syftet med spåraren som används, liksom våra partners identitet så att du kan fatta ett välgrundat beslut.

Vi ber om ditt uttryckliga samtycke innan vi lagrar och/eller läser av spårare på din enhet. Du är inte skyldig att samtycka till vår användning av cookies eller spårare, men om du vägrar att ge ditt samtycke till användningen av vissa cookies eller spårare som, förutom när deras enda syfte är att tillåta eller underlätta användningen av vår webbplats eller när de är absolut nödvändiga för att ge tillgång till vår webbplats eller till en tjänst som uttryckligen efterfrågas av dig, kan vi inte ge dig sådan tillgång eller möjliggöra användningen av sådana tjänster.

Spårare används främst på vår webbplats för att:

 • analysera din navigering, mäta resultat på vår webbplats och för att förbättra kvaliteten av våra tjänster;
 • visa personanpassad reklam i enlighet med din surfning och din profil;
 • personanpassa vår webbplats innehåll i enlighet med din användning eller personanpassa visningen av våra produkter och tjänster baserat på surfvanorna kopplade till din enhet;
 • aktivera ytterligare funktioner på vår webbplats;
 • övervaka och förhindra bedräglig aktivitet, korrigera fel och säkerställa säkerheten på vår webbplats.

Du kan ändra dina preferenser när som helst:

 • vårt verktyg för hantering av samtycke ger dig möjligheten att ge eller återkalla ditt samtycke för varje enskilt syfte;
 • du hittar mer information om hur du ändrar dina spårningsinställningar i hjälpmenyn i din webbläsare;
 • plattformen Youronlinechoices ger dig möjligheten att vägra eller godkänna cookies som används av våra partners.

Observera att avaktivering av cookies inte förhindrar visningen av annonser på din enhet, utan kommer endast att blockera teknik som gör det möjligt för oss att anpassa annonser till dina surfvanor och intressen.

Beaktandet av dina val baseras på en spårare. Om du raderar alla cookies som lagras på din enhet (via din webbläsare) kommer vi (eller våra partners) inte att kunna behålla dina preferenser.

Som standard behåller vi dina val (både samtycke och blockering) i 6 månader.

Vi kan också använda spårare i de e-postmeddelanden vi skickar för att spåra vissa av dina beteenden, t.ex. Om du öppnar ett e-postmeddelande eller klickar på en URL-länk till en sida på vår webbplats för att avgöra datumet för vår senaste interaktion, mäta resultatet av marknadsföringskampanjer och för att förse dig med personanpassat innehåll. Du kan avregistrera dig från våra e-postmeddelanden om du inte vill att din surfning ska spåras på detta sätt.

9. Hur hanteras innehållet du delar på sociala nätverk med våra hashtags?

Du kan välja att använda våra hashtaggar för att tagga ditt innehåll på sociala nätverk som Instagram, Facebook eller TikTok.

Observera att användningen av dessa hashtaggar kan göra att ditt innehåll visas på vår webbplats och används för att omnämna våra produkter eller tjänster.

Vi påminner dig om att informationen du delar på sociala nätverk kan läsas, användas och sparas av andra personer runt om i världen, särskilt i länder som inte har en lagstiftning som garanterar ett lämplig skydd av dina data enligt definitionen i ditt hemland.

Vi uppmärksammar dig också på att när du skickar innehåll med en av våra hashtaggar styrs din användning av sociala nätverk endast av dessa sociala nätverks allmänna villkor. Vi uppmanar dig att läsa dem och gå tillbaka till dem regelbundet.

Om du inte längre vill att ditt innehåll ska visas på vår webbplats, ta bort det från det sociala nätverket eller sluta använda hashtaggar.

10. Hur länge lagras dina personuppgifter?

Vi strävar efter att behålla dina personuppgifter under den tid som krävs för de ändamål som anges i denna sekretesspolicy och i enlighet med gällande bestämmelser.

I allmänhet behåller vi dina personuppgifter så länge som det är absolut nödvändigt för att hantera vår relation med dig och så länge avtalet gäller, och därefter under en period på 10 år från avtalets slut, eller en annan period som tillåts enligt tillämplig lag.

Vi kan även behålla vissa av dina personuppgifter under en kortare eller längre period i följande fall:

 • När du använder den virtuella provfunktionen på vår webbplats sparas de bilder du skickar till oss i upp till 24 timmar och raderas sedan därefter. Om du vill använda den virtuella provfunktionen igen måste du ta nya bilder.
 • Data om kunder/potentiella kunder lagras i tre år från den första insamlingsdagen, eller efter den sista kontakten eller slutet på affärsrelationen, såvida du inte motsätter dig eller begär att de ska raderas. I slutet av denna treårsperiod kan vi ta kontakt med dig igen för att ta reda på om du vill fortsätta att få marknadsföringsinformation. Om du inte får något tydligt positivt svar kommer dina uppgifter att raderas eller arkiveras i enlighet med gällande bestämmelser.
 • Uppgifter om kreditkort raderas efter transaktionen eller arkiveras för bevisändamål i den utsträckning som föreskrivs i tillämplig lag. Med förbehåll för ditt uttryckliga samtycke kan bankuppgifter sparas fram till kreditkortets utgångsdatum. Vi lagrar aldrig ditt visuella kryptogram.
 • Data som krävs för att genomföra analyser och handelsstatistik kan lagras i upp till fem år.
 • Uppgifter för att bevisa en rättighet eller ett avtal, eller som bevaras i enlighet med en rättslig skyldighet, kan arkiveras i enlighet med den gällande preskriptionstid som föreskrivs i tillämplig lag.

Dina personuppgifter kommer att oåterkalleligt raderas eller anonymiseras när ändamålen har uppfyllts eller lagringsperioden har löpt ut.

11. Vad har du för rättigheter gällande dina data och hur kontaktar du oss?

Som registrerad har du följande rättigheter:

 • Rätt till tillgång: Du har rätt att be oss att bekräfta om vi behandlar dina personuppgifter och i så fall informera dig om skälet till behandlingen av dina personuppgifter, få tillgång till dem samt erhålla en kopia.
 • Rätt till rättelse: Du kan be oss att korrigera eller komplettera dina personuppgifter om de är felaktiga eller ofullständiga.
 • Rätt till radering: Du kan be oss att radera dina personuppgifter i följande fall:
  • När de inte längre är nödvändiga för de ändamål som de samlades in för.
  • När du har återkallat ditt samtycke.
  • Efter du har utövat din rätt att invända mot behandlingen.
  • När dina personuppgifter har behandlats olagligt.
  • För att uppfylla våra juridiska skyldigheter.
  Vi är inte skyldiga att uppfylla din begäran om radering av dina personuppgifter, särskilt om behandlingen är nödvändig för att uppfylla en rättslig skyldighet eller för att upprätta, utöva eller försvara rättsliga anspråk.
 • Rätt till begränsning: Du kan be oss att begränsa behandlingen av dina personuppgifter (dvs. behålla dem utan att använda dem) när:
  • uppgifternas riktighet är omtvistad;
  • behandlingen av uppgifterna är olaglig, men du inte vill att de ska raderas;
  • uppgifterna fortfarande behövs för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk;
  • vi bekräftar förekomsten av tvingande skäl i samband med utövandet av din rätt att invända.

  • Vi kan i följande fall fortsätta att använda dina personuppgifter efter en begäran om begränsning:
  • När du har gett ditt samtycke.
  • För att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.
  • För att skydda andra fysiska eller juridiska personers rättigheter.
 • Rätt till dataportabilitet: Du kan be oss att förse dina personuppgifter i ett strukturerat, vanligt förekommande och maskinläsbart format, eller begära att de direkt överförs till en annan personuppgiftsansvarig, men endast om behandlingen är baserad på ditt samtycke eller för verkställandet av ett avtal med dig och behandlingen är automatiserad.
 • Rätt att återkalla ditt samtycke: Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till databehandling om den är baserad på samtycke, utan att det påverkar behandlingens laglighet baserat på ditt samtycke och som utförts innan du återkallar samtycket.
 • Rätt att invända mot sådan behandling när vi förlitar oss på berättigat intresse för att behandla data. Vid en sådan invändning måste vi stoppa behandlingen om vi inte antingen kan visa legitima grunder för behandlingen som åsidosätter dina intressen, rättigheter och friheter, eller om vi behöver behandla uppgifterna för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

  Vad gäller direkt marknadsföring kan du när som helst invända mot behandlingsaktiviteten genom att ändra dina preferenser i ditt konto, kontakta oss på adressen nedan eller på följande sätt:
  • Via e-post: Genom att klicka på länken ”avsluta prenumerationen” som finns alla våra e-postmeddelanden.
  • Per telefon: Genom att uppge till personen som kontaktar dig att du invänder mot behandlingen av dina personuppgifter.
  • Via SMS: Genom att svara ”STOPP” på ett av våra SMS.
 • Automatiserat beslutsfattande: Du har rätt att erhålla mänskligt ingripande från den personuppgiftsansvarigas sida, att ge hen möjligheten att uttrycka sin åsikt, samt att bestrida beslutet.

För att utöva dessa rättigheter måste du skicka en förfrågan till oss. Vid tveksamhet kan vi be dig att bekräfta din identitet på ett lämpligt sätt:

 • Genom att skicka en förfrågan via e-post till Kundtjänst.
 • Genom att skriva till följande adress:
  CLARINS GROUP INTERNATIONAL SA
  2 Route de la Galaise
  1228 Plan Les Ouates (CP 102)
  Geneva
  Schweiz

Du kommer att informeras om de åtgärder som ska vidtas så snart som möjligt och under alla omständigheter senast en månad efter din begäran. Vi förbehåller oss dock rätten att inte svara på ogrundade eller okynnesförfrågningar.

 • Rätten att framföra ett klagomål: I enlighet med gällande bestämmelser kan du också lämna in ett klagomål till den behöriga myndigheten som ansvarar för dataskyddet eller överklaga om dina uppgifter missbrukas. Hänvisa till avsnitt 12 nedan för att identifiera den behöriga myndigheten.

Kontakta vår kontakt för dataskydd i Schweiz eller i Frankrike om du har några frågor, kommentarer eller farhågor i samband med denna sekretesspolicy:

CLARINS GROUP INTERNATIONAL SA
2 Route de la Galaise
1228 Plan Les Ouates (CP 102)
Geneva
Schweiz

CLARINS
Group Legal & Compliance Department /
Group Data Protection Officer
12 avenue de la Porte des Ternes
75017 Paris
Frankrike

12. Särskilda villkor för jurisdiktion

Bilaga 1. Behörig nationell tillsynsmyndighet för dataskydd

Sverige

Datainspektionen
Drottninggatan 29
5th Floor
Box 8114
104 20 Stockholm
https://www.imy.se/