Sekretesspolicy

Denna sekretesspolicy uppdaterades 2021-03-02.

 

1 - Introduktion

Clarins lägger stor vikt vid skyddet av användarens integritet och dess skyldigheter i enlighet med gällande rättsliga bestämmelser.

Denna sekretesspolicy gör att du kan förstå de principer för dataskydd som tillämpas av Clarins bättre. Vi uppmanar dig att läsa den innan du skickar in dina personuppgifter.

Clarins Groupe International SA vars huvudkontor Galaise, 1228 Plan-les-Ouates, Genève, Schweiz, och i vissa fall Clarins SAS vars säte är 9 rue du Commandant Pilot, 92200 Neuilly-sur-Seine, Frankrike, är personuppgiftsansvarig för webbplatsen clarins.com.

Denna sekretesspolicy kan uppdateras när som helst av oss. Alla ändringar i sekretesspolicyn kommer att läggas in på den här sidan, och när det är lämpligt kommer du att aviseras. Vi föreslår att du återkommer till den regelbundet.

 

2 - När samlar vi in dina uppgifter?

Vi samlar in personuppgifter från dig när:

 • du besöker vår webbplats;
 • du skapar ett konto på vår webbplats;
 • du gör ett köp eller en bokning på vår webbplats eller på vissa godkända försäljningsställen i vårt distributionsnätverk;
 • du prenumererar på våra nyhetsbrev;
 • du registrerar dig för ett av våra lojalitetsprogram;
 • du deltar i specialaktiviteter, i synnerhet spel, tävlingar, produkttester, kundenkäter eller marknadsundersökningar;
 • du delar innehåll på sociala nätverk som Instagram, Facebook, Pinterest eller Twitter med hashtaggen #clarins eller våra andra hashtaggar;
 • du besöker ett av våra spas eller godkända försäljningsställen i vårt distributionsnät;
 • du kontaktar oss, särskilt när du ringer eller skickar en begäran eller ett klagomål till våra kundtjänstteam, när du betygsätter eller granskar våra produkter och/eller tjänster eller när du chattar med andra besökare i realtid;
 • du har gett ditt samtycke till tredje part att skicka oss personuppgifter om dig.

 

3 - Vilken information samlar vi in om dig?

Vi anser att all information som kan identifiera dig direkt eller indirekt är "personlig information". Vi kan främst samla in följande personlig information:

 • information om din identitet, särskilt ditt kön, efternamn, förnamn, adress, telefonnummer, e-postadress, användarnamn och lösenord, födelsedatum eller ålder;
 • information om din betalningsmetod, särskilt ditt kreditkortsnummer och utgångsdatum;
 • information om våra affärstransaktioner, i synnerhet transaktionsnummer, historik för dina inköp, din begäran eller din kommunikation med vårt kundtjänstteam, dina preferenser och intressen, din aktivitet på nätet eller information om ett av vårt lojalitetsprogram;
 • innehållsinformation som foton, videor, betyg, recensioner, kommentarer;
 • information om välbefinnande (skönhetsproblem, hudtyp, hudkänslighet, kontraindikationer etc.) på villkor att du uttryckligen gett ditt förhandssamtycke, särskilt för säkerhetsövervakningen av kosmetiska produkter, eller när du ber om Clarins skönhetsråd eller en Clarins-behandling på ett av våra spa;
 • information om dina konton på sociala medier (användarnamn, bildtextinformation, plats etc.), uppladdningar och inlägg när du delar innehåll eller använder hashtaggen #clarins eller våra andra hashtaggar;
 • teknisk information, särskilt din IP-adress eller information om hur din enhet navigerar på vår webbplats;
 • annan information du ger när du kontaktar oss eller som vi har fått från externa leverantörer.

4 - Varför samlas dina personuppgifter in?

Personlig information kan samlas in huvudsakligen för följande ändamål:

 • Webbplatsadministration och förbättring av servicekvaliteten. (Berättigade intressen);
 • Orderbehandling (beställningar, leveranser, fakturor, kundservice etc.). (Verkställande av kontrakt);
 • Customer Relationship Management (CRM), särskilt för att hjälpa oss att lära känna dig bättre och ge dig personliga erbjudanden om våra produkter och tjänster (särskilt via  e-post, via  SMS, på sociala nätverk eller andra medier, och genom att visa riktade annonser på webbplatser och sociala nätverk), för att hantera ditt medlemskap i vårt lojalitetsprogram (Samtycke). För dessa ändamål kan vi segmentera baserat på dina preferenser, intressen och köpbeteende, analysera din surfning och förfrågningar på vår webbplats eller utföra andra åtgärder för att bättre kvalificera vår databas (Samtycke eller berättigade intressen). Vi kan till exempel importera vissa krypterade data (e-post eller telefonnummer) på tredjepartsplattformar för att se om du redan varit i kontakt med våra varumärken och/eller kan tänkas vara intresserad av våra produkter och tjänster, och ge dig personlig reklam på sociala nätverk som använder retargeting. Genom att skapa ett konto kan vi anpassa din kundupplevelse, men du kan även göra en beställning genom att checka ut som gäst;
 • Genomföra analyser och handelsstatistik för att  förutse förändringar på marknaden (omvärldsbevakning, datavisualisering etc.), mäta våra kunders nöjdhet och FoU (Berättigade intressen);
 • Mäta resultatet av affilieringskampanjer; Social interaktion (Samtycke);
 • När så är lämpligt, för  att förebygga och upptäcka bedrägerier, hantera brottslighet och tvister. Vi använder lösningar för upptäckt av bedrägerier som kan vara helt automatiserade eller involvera mänskligt ingripande. När vi använder automatiserade lösningar för att upptäcka bedrägerier, behandlar vi din personliga information i syfte att identifiera bedräglig aktivitet eller säkra betalning och fatta automatiserade beslut i detta avseende. Logiken i det här automatiska beslutet bygger på att vi använder regler och modeller för bedrägerianalys i  våra affärsprocesser för att avgöra om en handling eventuellt är bedrägeri. Denna behandling kan ge rättsliga effekter som berör dig eller som påverkar dig  väsentligt, och i synnerhet kan vi vägra att  ingå ett avtal med dig. Vi informerar dig om att vi också kan använda reCAPTCHA, en tjänst som tillhandahålls av Google för att skydda vår webbplats från skräppost och missbruk. För information om hur Google använder data som samlats in via reCAPTCHA, kan du titta på Googles sekretsspolicy och tjänstevillkor (Berättigade intressen);
 • Behandla dina förfrågningar och reklamationer (Samtycke)
 • Hantera oönskade effekter vid användning av våra produkter (Säkerhetsövervakningen av kosmetiska produkter), utföra studier av säkerheten vid användning av våra produkter och utöva dina rättigheter (ha en blockeringslista) (Lagkrav).
 • I övrigt tillåten enligt lag och/eller meddelat till dig då och då.

 

5 - Utlämnar vi din personliga information?

Vi säljer eller hyr aldrig ut din personliga information till andra företag för marknadsföringsändamål.

Clarins är en internationell koncern som verkar i många länder. Personuppgifterna vi samlar in om dig  kommer att användas av oss  och kan kommuniceras för de ändamål som nämns i denna sekretesspolicy till andra företag i Clarins-koncernen, särskilt till vårt moderbolag i Frankrike och/eller våra dotterbolag i Frankrike, Sydafrika, Tyskland, Australien, Österrike, Benelux, Kanada, Kina, Sydkorea, Dubai, Spanien, Hongkong, Irland, Italien, Japan, Malaysia, Mexiko, Portugal, Ryssland, Singapore, Schweiz, Storbritannien och Taiwan. Vart och ett av dessa företag kan också självständigt och för egen räkning bearbeta och använda dina personuppgifter för de ändamål som nämns i denna sekretesspolicy.

Den kan också delas med tjänsteleverantörer som väljs för sin expertis och tillförlitlighet och handlar för vår räkning och styrs av oss (orderhantering och uppfyllande, säker betalning, kundtjänsthantering, underhåll och teknisk utveckling, bedömning och recensioner, analys, förebyggande av skräppost, hantering av digitala kampanjer och affiliering etc.). Vi tillåter dessa tjänsteleverantörer att använda din personliga information endast i den utsträckning som krävs för att utföra tjänster för vår räkning eller för att följa lagkrav och vi strävar efter att säkerställa att din personliga information alltid skyddas.

Dessa tredje parter kan vara belägna i eller utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), inklusive i länder som inte tillhandahåller samma nivå av dataskydd som i ditt hemland. I ett sådant fall kommer vi att se till att:

 • vi får ditt entydiga samtycke till att dela din personliga information med dessa tredje parter,
 • vi ingår lämpliga dataöverföringsavtal som överensstämmer med standardmodellen Klausuler som fastställts av Europeiska kommissionen,
 • vi följer bindande företagsregler (BCR) som godkänts av behöriga myndigheter.

Slutligen kan vi också överföra din personliga information till lokala myndigheter om det krävs enligt lag eller som en del av en utredning och i enlighet med tillämpliga regler.

 

6 - Hur kommer vi att skydda informationen om dig?

Clarins vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder, beroende på datans och riskernas natur, för att din personliga information ska vara i säkert förvar och förbli konfidentiell, och i synnerhet för att förhindra att den ändras, avslöjas eller överförs till obehöriga parter.

Detta kan inkludera praxis såsom begränsad åtkomst för anställda som på grund av sina arbetsuppgifter är behöriga att få tillgång till datan, avtalsgarantier om det finns tredjepartsleverantörer, konsekvensbedömningar av dataskyddet, interna granskningar av vår praxis och sekretesspolicyer och/eller implementering av fysiska och/eller systematiska säkerhetsåtgärder (säker åtkomst, autentiseringsprocess, säkerhetskopiering, antivirus, brandvägg, pseudonymisering, kryptering etc.).

 

7 - Vad har vi för policy för minderåriga?

Denna webbplats riktar sig inte till minderåriga.

Vi samlar inte in eller behandlar personuppgifter från minderåriga avsiktligt. Om vi skulle få vetskap om att personuppgifter från minderåriga samlats in utan vårdnadshavarens förhandssamtycke, kommer vi att vidta lämpliga åtgärder för att kontakta personen och/eller, om det behövs, ta bort dessa personuppgifter från våra och/eller våra tjänsteleverantörers servrar.

 

8 - Vad har vi för policy för cookies (och annan spårningsteknik)?

För mer information om vår cookiepolicy.

9 - Hur hanteras innehållet du delar på sociala nätverk med våra hashtaggar?

Du kan välja att använda våra hashtaggar för att tagga ditt innehåll på sociala nätverk som Instagram, Facebook, Pinterest eller Twitter.

Genom att använda dessa hashtaggar medger du och godkänner att ditt innehåll kan visas på vår webbplats och användas för att omnämna våra produkter eller tjänster.

Vi påminner dig om att informationen du delar på sociala nätverk kan läsas, användas och sparas av andra personer runt om i världen, särskilt i länder som inte har en lagstiftning som garanterar ett lämplig skydd för din personliga information enligt definitionen i ditt hemland.

Vi uppmärksammar dig också på att när du skickar innehåll med en av våra hashtaggar styrs din användning av sociala nätverk endast av dessa sociala nätverks allmänna villkor. Vi uppmanar dig att läsa dem och gå tillbaka till dem regelbundet.

Om du inte längre vill att ditt innehåll ska visas på vår webbplats, ta bort det från det sociala nätverket eller sluta använda hashtaggar.

10 - Hur länge lagras dina personuppgifter?

Vi strävar efter att behålla din personliga information endast under den tid som krävs för de ändamål som anges i denna sekretesspolicy och i enlighet med gällande bestämmelser.

Som en generell regel:

 •  
 • Data om kunder/potentiella kunder kommer att förvaras i tre år från dagen för insamlingen, eller efter den sista kontakten, eller slutet på de kommersiella relationerna, såvida du inte motsätter dig eller begär att de ska raderas. I slutet av denna treårsperiod kan vi ta kontakt med dig igen för att ta reda på om du vill fortsätta att få marknadsinformation. Om du inte får något tydligt positivt svar kommer dina uppgifter att raderas eller arkiveras i enlighet med gällande bestämmelser
 • Uppgifter som rör identitetshandlingar kan sparas i ett år om du utövar dina rättigheter.
 • Uppgifter om kreditkort raderas efter transaktionen eller arkiveras för bevisändamål i enlighet med gällande bestämmelser. Med förbehåll för ditt uttryckliga samtycke kan bankuppgifter sparas fram till kreditkortets utgångsdatum. Vi lagrar aldrig ditt visuella kryptogram.
 • Uppgifter för att bevisa en rättighet eller ett avtal, eller som bevaras i enlighet med en rättslig skyldighet, kan arkiveras i enlighet med gällande bestämmelser.

11 - Vad har du för rättigheter för dina personuppgifter och hur kontaktar du oss?

Om du ger oss din e-postadress, telefonnummer eller postadress kan du få e-post, samtal eller regelbundna meddelanden från oss om våra produkter, tjänster eller kommande evenemang. Du kan när som helst avsluta prenumerationen på våra e-postlistor genom att kontakta oss på adressen nedan eller genom att följa länken "avsluta prenumerationen” som finns i alla våra e-postmeddelanden. Du kan också ändra dina preferenser när som helst i ditt konto.

I enlighet med gällande bestämmelser har du rätt till åtkomst, rättning, radering och dataportabilitet av dina personuppgifter samt rätt till invändningar och begränsning av behandlingen. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. För att utöva rättigheterna måste du skicka ditt samtycke och bevisa din identitet:

 • E-posta en begäran till Customer Service;
 • Genom att skriva till följande adress:

Clarins Groupe International S.A.

Customer Service

4 route de la Galaise, 1228 Plan-les-Ouates

Genève

Schweiz

Du kommer att informeras om de åtgärder som ska vidtas så snart som möjligt och under alla omständigheter senast en månad efter din begäran. vi förbehåller oss dock rätten att inte svara på ogrundade eller okynnesförfrågningar.

I enlighet med gällande bestämmelser kan du också lämna in ett klagomål till den behöriga myndigheten som ansvarar för dataskyddet eller överklaga om dina uppgifter missbrukas.

Kontakta vår kontakt för dataskydd i Schweiz eller i Frankrike om du har några frågor eller kommentarer i samband med denna sekretesspolicy:

Datainspektionen
Drottninggatan 29
5th Floor
Box 8114
104 20 Stockholm
www.datainspektionen.se

European Data Protection Supervisor (EDPS)
Rue Wiertz 60
1047 Bruxelles/Brussel
www.edps.europa.eu/EDPSWEB/

Clarins Groupe International S.A.
4 route de la Galaise, 1228 Plan-les-Ouates
Genève
Schweiz
 

Clarins
Direction Juridique / Délégué à la Protection
des Données
12 avenue de la Porte des Ternes
75017 Paris
Frankrike