AVTALSVILLKOR OCH -BESTÄMMELSER

WWW.CLARINS.SE

Version 16/02/2021

Tänk om sann lyx bestod i att förstå varandra?

Det här är våra Avtalsvillkor och -bestämmelser, och de kallas allmänt kallas ”Avtalsvillkor”. Du känner redan till detta begrepp eftersom många företag ju upprättar Avtalsvillkor för sina kunder.

”Jag samtycker”

Hur många gånger har du bara godkänt Avtalsvillkor som du inte har läst igenom eller som du genast glömt bort?

När du gör din Beställning hoppas vi att du ”medvetet” bekräftar att Du godtar våra Avtalsvillkor, eftersom det är denna enda skriftliga handling som kommer att gälla för samtliga dina Beställningar på vår Webbplats (även om du inte har undertecknat dem med en egenhändig underskrift).

Det behövs ingen underskrift, för att bekräfta Avtalsvillkoren räcker det med att kryssa i den anvisade rutan.

Våra Avtalsvillkor kan ändras men vi har gjort det enkelt och ändamålsenligt: eventuella ändringar kommer inte att gälla för Beställningar som du redan har godtagit och bekräftat.

Kom ihåg att kontrollera dem från tid till annan.

Du kan läsa dem eller göra en säkerhetskopia med den nedladdnings- och utskriftsversion som du hittar här.

 

Tänk om sann lyx bestod i en bättre förståelse?

Eftersom det är viktigt att förstå vad man förbinder sig till när man köper något har vårt team tagit sig tid att förklara allting och helt enkelt ”berätta” för Dig om våra Avtalsvillkor. De och Vi finns här för att lära dig förstå våra Produkter, vilka dina rättigheter och skyldigheter är, och vice versa.

Det är inte alla som bemästrar det juridiska språket, men alla förstår berättelser.

Så lyssna nu på vår.

Då sätter vi igång, följ guiden!

DEFINITIONER:

Talar du Clarins?
Låt oss vara tydliga och precisa så kommer våra Avtalsvillkor att framstå som ännu vackrare.

Fraktförare: väldigt pålitliga företag vars verksamhet utgörs av att säkerställa leveransen av dina Produkter
Kontrakt: Avtalsvillkoren och ingenting annat!
Gåva: allting som erbjuds Dig när Du beställer en Produkt (t.ex. men inte begränsat till prover, totepåsar, satser, osv.)
Beställning: förfarande för att köpa våra Produkter
Produkt: produkter som säljs på Webbplatsen
Webbplats: www.clarins.se

VEM? Lära känna varandra

När Vi använder ordet ”Vi” avser vi Clarins Groupe International.

Det är vårt fullständiga juridiska namn. Vi kallas även “CGI”.

När vi använder ”Du” talar Vi med alla våra användare, oavsett om Du vill placera en Beställning eller redan har gjort det.

Webbplatsen Clarins.com ("Webbplatsen") är en nätbaserad försäljningswebbplats som användare har åtkomst till på adressen

www.clarins.se

Vår Webbplats skapades/redigerades av:

OSS,

Ett schweiziskt aktiebolag| Aktiekapital: 200 000 €

Organisationsnummer: IDE CHE-109.416.778
Huvudkontor: 4 route de la Galaise, 1228 Plan-les-Ouates, Genève, Schweiz
Mervärdesskattenummer: CHE-109.416.778

Vårt webbhotell är:

Isobar London Ltd

10 Triton Street, Regents Place

London NW1 3BF, Storbritannien

Organisationsnummer: 06023874

Tel: +44 207 0707890

Du har åtkomst till Webbplatsen 24 timmar om dagen, 7 dagar i veckan, 365 dagar om året.

Ibland är den inte åtkomlig, särskilt när den genomgår underhåll.

I det fallet kan vi inte hållas ansvariga.

Hur du kan kontakta oss?

Om du behöver kontakta oss, ska det ske:

Vem kan beställa?

Företräder du ett företag, en institution, en organisation, en förening eller en myndighet?

Är du vuxen och behörig att ingå avtal?

Vår webbplats är helt öppen för dig!

Som du redan känner till behöver du tillstånd från din lagliga företrädare om du inte är behörig att ingå avtal (om du t.ex. är minderårig, eller har en förvaltare och inte kan hantera dina intressen och din egendom på egen hand). Vi måste inte verifiera att du är behörig att ingå avtal, utan det är upp till dig.

Om så inte är fallet kan inte vi hållas ansvariga för dina handlingar, och vi har rätt att avbryta Beställningen utan förvarning.
Om din lagliga företrädare ger Dig tillåtelse att göra en Beställning, kommer företrädaren att ta fullt ansvar för den Beställningen och måste i synnerhet betala för den.

När du beställer på vår Webbplats intygar du att du beställer i egenskap av konsument. Detta innebär att du intygar att du huvudsakligen
- köper för din egen användning, eller för någon som du känner och som Du vill dela vår värld med; och
- inte köper produkterna för kommersiella ändamål.

 

VAD och HUR? Beställa våra Produkter på Webbplatsen

Webbplatsen gör det möjligt för oss att erbjuda dig kosmetika- och parfymprodukter.

Observera att alla erbjudanden som föreslås på Webbplatsen är begränsade till www.clarins.se

 

1. Förfarande för att beställa Produkter

- Steg 1 : Välj dina Produkter och lägg dem i din varukorg;

- Steg 2: Skapa ditt personliga konto eller ”beställ som gäst”

För att beställa kan du börja med att skapa ett personligt konto, men det är inte obligatoriskt, du kan även beställa Produkter utan att ha ett personligt konto. Vi kallar det för att ”beställa som gäst”.

För att skapa ditt personliga konto:
- Fyll i de efterfrågade personuppgifterna som t.ex. ditt för- och efternamn, e-postadress, födelsedatum. Glöm inte bort att din leveransadress måste vara i Sverige eftersom vi inte levererar någon annanstans för köp på clarins.se;
- Klicka på ”Skapa”;
- Invänta det bekräftelsemeddelande som Vi då skickar till dig.

Steg 3 (om du har ett personligt konto. I annat fall gå direkt till Steg 4): Anslut

För att göra detta ska du identifiera dig själv med:
- din e-postadress och;
- ditt lösenord.

Det är den e-postadress och det lösenord du valde när du registrerade dig (ditt ”Användarnamn”).

Om du har förlorat dina inloggningsuppgifter utgör det inte något problem. Du kan enkelt få tillbaka dem genom att klicka på ”Jag har förlorat mitt lösenord”.

- Steg 4: godkänn Avtalsvillkoren och Integritetspolicyn

Du behöver bara kryssa i de avsedda rutorna

- Steg 5: Klicka på knappen ”slutför min Beställning”-knappen

En sammanfattning av Beställningen kan skrivas ut.

- Steg 6: Motta din Beställningsbekräftelse

När din Beställning väl har registrerats får du två olika e-postmeddelanden:
1. Det första är en detaljerad bekräftelse av din Beställning. Denna bekräftelse avser vår acceptans av Beställningen och bekräftar transaktionen efter att du har betalat;
2. Den andra kommer efter expedieringen och i den hittar du fakturan som specificerar det exakta fakturerade beloppet och ett spårningsnummer.

2. När uppstår ditt åtagande?

När du klickar på ”Bekräfta och betala” anses din Beställning slutlig och vårt Avtal undertecknas i och med att du dubbelklickar på knappen.

Du samtycker till pris, kvantitet, egenskaper och leveranstid för de Produkter som du har beställt.

Våra system för Beställningsbekräftelse utgör beviset för vårt avtals art och dess datering.

Det är på grund av detta det är så viktigt att Du läser innan du klickar!

3. Villkor/begränsningar för Beställning

Du kan inom ramen för varje Beställning köpa max tre artiklar av varje Produktreferens.

4. Vad samtycker du till när du gör en Beställning?

A- Du samtycker till att sätta dig in i vad Produkterna består av:
Vi har lagt ned mycket omsorg på att ingående beskriva egenskaperna för samtliga våra Produkter på Webbplatsen så att Du kan läsa om och kontrollera dem innan du gör en Beställning.

Du kan t.ex. läsa om den rekommenderade användningen för varje Produkt, dess sammansättning eller pris, men även mer tekniska uppgifter som vi har fastställt i vår egenskap av tillverkare.

Vi gör vårt bästa för att se till att fotografierna av Produkterna är så verklighetstrogna som möjligt, men vi räknar med ditt överseende när det gäller att det kan förekomma vissa avvikelser eftersom det inte alltid är så enkelt att fotografera en Produkt.

B- Du samtycker till att betala för Beställningen.
När du gör Beställningen samtycker du till att betala för den.

Vi har emellertid rätt att stoppa eller avbryta din Beställning om Vi upptäcker att Du redan har en tvist med oss gällande betalningen av en tidigare Beställning. Samma sak gäller när det finns andra berättigade skäl.

Vi kan stoppa eller avbryta din Beställning om Du inte betalar Oss.

C- Du samtycker till att snabbt uppdatera dina personuppgifter i händelse av att din adress, telefonnummer eller annat ändras.

Det är ganska självklart att Vi inte kommer att kunna leverera din Beställning till rätt adress om Du inte håller oss uppdaterade om den.
Även dina bankuppgifter måste vara korrekta, för annars kommer vi inte kunna leverera din Beställning.

5. Otillgänglighet

I händelse av att en eller flera Produkter är otillgängliga efter att Beställningen väl har gjorts:
- Du kommer att meddelas om detta per e-post;
- Beställningens belopp kommer att räknas om: Du betalar det nya beloppet med avdrag för priset för de otillgängliga Produkterna.

Om hela Beställningen är otillgänglig, meddelas du om detta per e-post och debiteras inte.

6. Avbryta Beställning

Om du vill avbryta en Beställning som du har gjort på Webbplatsen ska du kontakta vår Kundtjänst kundtjanst-se@online.clarins.com.
Om Beställningen inte redan har behandlats kommer vi att försöka avbryta din Beställning.
Om Beställningen redan har behandlats kan Vi inte avbryta den.
I så fall kan du avböja att ta emot Beställningen när den väl levereras.

Vart?

- Vart levererar Vi?

Vi levererar endast till Sverige.

Vi levererar din Beställning till den adress du har angett:
- Den som du har angett på ditt Personliga konto;
- Eller till den adress som du tillhandahåller oss när du beställer.

Kontrollera noggrant att informationen inte har ändrats, för vi ansvarar inte för om det föreligger något misstag med leveransadressen!

Du kan även, beroende på Fraktföraren, ha flera olika alternativ vad gäller att ändra leveransvillkoren, som t.ex.
- Omdirigera din Beställning till en annan adress;
- Ändra leveransdatumet,
osv.

Du kan övervaka detta genom Fraktförarens applikation/webbplats.

- När mottar du våra Produkter?
Beställningar kommer att levereras inom i genomsnitt 2-6 dagar från mottagandet av din Beställning i enlighet med den valda leveransmetoden och senast 14 dagar från mottagandet av Beställningen.

En självklarhet:

1. Dessa leveranstider kan påverkas om du väljer att omdirigera din Beställning till en annan adress eller om du ändrar leveransdatumet på Fraktförarens applikation/Webbplats.

2. För att Beställningen ska levereras krävs det att priset har betalats fullt ut!

Vi gör vårt bästa för att se till att dina Produkter anländer i tid!

Om du är otålig kan du när som helst följa leveransen från dess beredning fram till leverans med hjälp av det spårningsnummer som anges i det e-postmeddelande som Vi skickade dig alldeles efter din Beställning.

- Vem säkerställer leveransen?

Vi levererar inte själva våra Produkter.

Vi föreslår att du läser våra leveransvillkor i detalj här.

Om du har ett leveransproblem, gå till sida 7, där du hittar all information som du behöver.

Hur mycket? Priser och betalningsvillkor

1. Priser för Produkter som säljs på Webbplatsen

Priserna som visas på Webbplatsen uttrycks i svenska Kronor (SEK) och inkluderar alla skatter.
Våra priser kan öka eller minska under året.
Vi kommer naturligtvis att använda de priser som anges på Webbplatsen vid tidpunkten då din Beställning registreras.

Köperbjudanden

Köperbjudanden, inklusive specialkampanjer, gäller så länge som de är synliga på Webbplatsen.

Observera att alla specialerbjudanden på Webbplatsen gäller under förutsättning att Produkterna finns på lager. I den händelse vi inte har vissa gåvor på lager avlägsnas erbjudandet i enlighet därmed eller om möjligt kan prover och kostnadsfria gåvoföremål ersättas utan föregående meddelande om det.

Om Du erhåller en Produkt genom din Beställning på grund av ett tekniskt fel på Vår webbplats, har du inte rätt till denna produkt och vi kan alltså komma att korrigera Beställningen i den mån den är felaktig. Om Du får en sådan Produkt levererad måste du betala värdet för de mottagna Produkterna, eller returnera samtliga Produkter till Oss.

2. Vilka betalningssätt kan du använda?

Du kan betala din Beställning:
- med följande bankkort: Visa, MasterCard och American Express.
Dessa bankkort måste ha utfärdats av en bank eller ett kreditinstitut i Europeiska unionen eller i Monaco.

- med Paypal

- med Klarna (betala i efterhand)

Under betalningssteget omdirigeras du till vår säkra nätbaserade betalningstjänst Ingenico. Det är ju ingen slags överraskning, utan vad som alltid gäller vid internetköp.

För att säkerställa säkerheten vid kortbetalning, måste du skicka säkerhetskoden (CVV-numret) på ditt bankkort till Ingenico Payment Services (Ingenico betaltjänster).

Säkra betalningar på Webbplatsen garanteras av PFS Web vars registrerade företagsadress ligger på 5 rue Louis Bleriot, 4460 Grace-Hollogne i Belgien.

Du kan se direkt på Webbplatsen om din betalning har godkänts/nekats.
Du garanterar att du är behörig att betala med bankkort och med det bankkort som du har använt.

3. Vad händer om du inte betalar?

 

Om du inte betalar kan vi stoppa eller avbryta din Beställning och/eller leveransen av den.
Om du inte betalar inom tio dagars tid efter att du har gjort din Beställning och skulden har förfallit till betalning, kan vi kräva att du betalar dröjsmålsränta.
Debiteringar av förekommande obetalda belopp kommer att påföras med den för tillfället gällande referensräntan plus 5 % till dess att full betalning sker

Uppgifter om Kundens Beställning kan, som en del av de åtgärder som vidtas för att förhindra

”Tänk om jag ångrar mig”?

Låt oss bygga upp förtroende genom transparens.
Kan du ångra dig och när kan du i så fall göra det?

Du har rätt att ångra dig utan att ange någon orsak. Du kan göra det inom 14 dagar från det datum du har mottagit din(a) Produkt(er): detta kallas ångerrätt.

För att kunna utöva din rätt att avbryta en Beställning, måste du:
- Informera oss om ditt beslut genom att sända ett tydligt meddelande om detta (t.ex. ett brev som skickas per post, fax eller e-post, ”Förklaringen”) Du kan använda detta ångerrättsformulär, men det är inte obligatoriskt.
- Returnera Produkterna inom 14 hela dagar från dess att du sänt ditt meddelande.

Om du inte håller dig till dessa tidsfrister kommer du inte längre att kunna ändra dig.

Eftersom en illustration alltid är bättre än en lång utläggning:

Om någon av de ovan angivna fristerna slutar på en lördag, söndag eller på en allmän helgdag, senareläggs den till nästa arbetsdag (en dag som inte är en helgdag).

Avsändningsdatumet kommer att bevisa att du har returnerat dina Inköp i tid.

Vi har rätt att be dig tillhandahålla bevis för avgångsdatumet, t.ex. genom att du tillhandahåller oss fraktkvittot för att verifiera att du har returnerat dina Inköp till oss i tid.

Du kommer inte att kunna återsända:
- Kosmetikaprodukter om du har öppnat dem eller brutit förseglingen efter att ha mottagit dem, och detta på grund av hygien- och hälsoskyddsrelaterade orsaker;
- Produkter som du har personanpassat.
Om Produkten som du har personanpassat är skadad, läs då i avsnittet ”Vad gör jag om det uppstår problem?”.

Du ansvarar för returnering av dina Produkter och tar risken i samband med det. Om vi inte mottar Produkterna och du inte visat att de sänts tillbaka kommer vi inte att kunna göra en återbetalning.

Hur returnerar jag en Produkt?

Om du ändrar dig angående köpet:

Steg 1- Meddela oss det.

Du kan informera om ditt beslut på det sätt som passar dig bäst :

genom vanlig posttjänst, med hjälp av:

 • ångerrättsformuläret på URL-adressen [ifylles] eller
 • en tom papperssida som du själv fyller i.
  Innehållet i ditt ångerrättsbrev kan lyda så här:
  “Till Clarins Groupe International, 4 route de la Galaise, 1228 Plan-les-Ouates, Genève, Schweiz
  Jag/vi (*) vill härmed meddela att jag/vi vill utöva vår ångerrätt som gäller i samband med min/vår (*) Beställning av följande Produkter (*)
 • Beställningsdatum (*)/Mottagningsdatum(*) : [ifylles]
 • Kundens namn: [ifylles]
 • Kundens adress: [ifylles]
 • Kundens namnteckning: [ifylles]
 • Datum: [ifylles]
  (*) Radera i ej tillämpliga fall”

Skicka helst ditt brev med ångerrättsformuläret med rekommenderad post (rekommenderad post måste inte användas) med mottagningskvitto till följande adress: Till: Clarins Groupe International, 4 route de la Galaise, 1228 Plan-les-Ouates, Genève, Schweiz

- Per e-post: ifylles

- Genom vår kundtjänst med hjälp av kontaktformuläret och du får då ett formulär för kostnadsfri returnering.

Steg 2 - Placera returneringsformuläret (som återfinns i originalförpackningen, och som inte ska förväxlas med leveranssedeln) och de Produkter som du vill returnera i originalförpackningen, om detta går (genom att försluta den med tejp);

Steg 3- Fäst den förbetalda returetiketten på försändelsen (returneringsportot betalas av Clarins endast om du använder det Förbetalda returneringsformuläret);

Steg 4- Lämna av returförsändelsen vid närmaste DPD- eller UPS-servicecenter och spara portobeviset!
DPD-centret och upphämtningsställen i Sverige finns förtecknade på Webbplatsen
UPS-centret och upphämtningsställen i Sverige finns förtecknade på webbplatsen https://www.ups.com/dropoff

Steg 5- Låt det förlöpa mellan sju (7) och tio (10) dagar för transitering och behandling, varefter din återbetalning kommer att göras med den betalmetod som du har valt.
Om du inte följer dessa regler kommer vi inte att kunna beakta din begäran om returnering.

Här följer instruktioner som gäller all slags returnering:

1. Perfekt Produkt: Produkten måste vara intakt i samma slags emballage/omslag, förpackning och skick som när du mottog den. Produkten och förpackningen får inte vara skadad.
2. Komplett Produkt: Produkten måste returneras med dess tillbehör och instruktioner. Om Produkten utgör en del av en paketpris, måste du returnera samtliga Produkter som ingår i paketpriset.
3. Produkter + Gåvor: om du har mottagit några Gåvor tillsammans med de Produkter som du har köpt och beslutar dig för att returnera samtliga Produkter till oss, måste du returnera både Produkterna och Gåvorna till oss. Om du bara ändrar dig beträffande en Produkt, kan du behålla Gåvorna du fick på köpet med din Beställning.
Du har dock som utgångspunkt ångerrätt även när Produkten avviker från skicket som anges ovan. Se mer om återbetalning vid en sådan situation nedan.

Hur får du din återbetalning?
Återbetalningen görs genom den betalmetod som du själv har valt.
- Till kontot för det bankkort som du genomförde betalningen med;
- eller till Paypal/Klarna-konto som du genomförde betalningen med.
Återbetalningsbelopp?
Om du respekterar tidsfristerna och det angivna förfarandet för att returnera dina Produkter, kommer vi att återbetala det fulla beloppet för de inköpta Produkterna.
Om du returnerar en Produkt efter att ha utnyttjat din ångerrätt, och Produkten har minskat i värde på grund av att du har hanterat varan i större omfattning än som varit nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion, kommer ett avdrag för Produktens värdeminskning göras i samband med återbetalning.

Observera emellertid att endast standardavgifter för leverans kommer att beaktas (Vi återbetalar inte express- eller specialbelopp).

Hur snabbt vill du få återbetalningen?
Återbetalning kommer att inledas först efter att den/de returnerade Produkten(rna) har anlänt till vår lagerlokal eller du har bevisat att du har sänt varan till oss.
Beloppet kommer då att återbetalas inom tio (10) arbetsdagar från att den/de returnerade Produkten(rna) har anlänt till vår lagerlokal eller du har bevisat att du har sänt varan till oss.

“Tänk om det blir något problem”? Du är inte ensam!

Vi strävar efter att du ska få en så bra upplevelse som möjligt och Vi kommer att hitta en lösning på vilket problem som än uppstår. Det är bara att kontakta Oss!

- Verkar din Produkts textur eller lukt ha förändrats? Drabbas du av en allergisk reaktion?

För dessa situationer, som tyvärr uppstår trots vår vaksamhet, har vi upprättat ett särskilt förfarande. Vi uppmanar dig därför att kontakta oss med hjälp av kontaktformuläret eller via mail kundtjanst-se@online.clarins.com

- Ditt paket är försenat eller har inte levererats?

Vi använder väldigt tillförlitliga företag som verkar inom detta område som näringsverksamhet.

Fraktförare kan emellertid ibland få svårigheter med att leverera inom den tidsram som Vi har meddelat Dig. Det kan alltså ske förseningar.

Om du märker att en leverans är mer än sju (7) dagar försenad, meddela oss så inleder vi en utredning.

Vid händelse av att det konstateras att Produkten du har beställt har gått förlorad, levererar vi en ny Produkt till dig. Skulle dock Produkten inte finnas i vårt lager kommer vi att ersätta dig vad du har betalat för Produkten.

- Ditt paket är öppnat eller skadat, dina Produkter är sönder?

I detta fall ska du:
- Ange detta på leveranssedeln ("Handskrivna förbehåll");
- Underteckna leveranssedeln där du har angett de Handskrivna förbehållen;
- Fotografera de skadade Produkterna;
- Anmäl genast problemet till vår Clarins-kundtjänst;
- Tillhandahåll det dokument som kundtjänsten begär för ingivande av klagomål till Fraktföraren.

- Hur returnerar jag en skadad Produkt?

Ingenting är enklare än att returnera en Produkt till oss, oavsett den bakomliggande orsaken.

Vi ber dig därför följa det förfarande som anges i Avsnitt 6. ”Tänk om jag ångrar mig”?

- Täcks mina Produkter av någon garanti?

Vi erbjuder inte några garantier.

Du omfattas emellertid av en laglig garanti vad gäller Produktdefekter som gäller i tre års tid efter inköpet (”Garantin”)

Vi är skyldiga att leverera en Produkt till dig som överensstämmer med vad med din Beställning.
Detta utgör naturligtvis själva grundvalen. Detta betyder att vi är ansvariga gentemot dig för bristande överensstämmelse mellan din Beställning och levererad Produkt.

En Produkt som överensstämmer med Beställningen är bland annat:
- En Produkt som är ägnad för de ändamål för vilka varor av samma slag i allmänhet används;
- En Produkt som överensstämmer med beskrivningen som vi har gett.

Vad du kan förvänta dig om Produkten inte överensstämmer med vad du har beställt
Om du lägger märke till att Produkten inte överensstämmer med din Beställning, kan du välja att returnera Produkten och få en återbetalning.

Bevis: Du behöver inte bevisa att defekten existerar vid tidpunkten för köpet av Produkten.

Hur du utövar Garantin:

Steg 1: Informera Oss:
- per post, helst med rekommenderat brev med mottagningsbevis;
- per e-post.

Du hittar samtliga våra uppgifter i avsnittet Vem?

Steg 2: Returnera Produkterna
Vi ber dig därför följa förfarandet som anges i Avsnitt 6. ”Tänk om jag ängrar mig”?

- Vad ansvarar vi inte för?
Vi kan inte hållas ansvariga:

för skador på grund av att Webbplatsen drabbas av ett driftsavbrott, såvida inte Vi har varit vårdslösa;
- Om dina personuppgifter ändras och du inte informerar Oss om det;
- Om Du förhindrar Oss att uppfylla någon av våra skyldigheter;
- Om en Force majeure-händelse förhindrar oss att uppfylla någon av våra skyldigheter (det är en händelse som inte kan förutses, som vi inte har kontroll över och som varken Du eller Vi kan påverka).

Vi ansvarar inte heller för någon skada på näringsverksamhet, vare sig detta beror på Vårt dröjsmål, fel i vara eller något annat förhållande, såvida inte Vi har varit grovt vårdslösa.

- Vad händer om vi inte skulle komma överens?

Vi tackar dig på förhand för att du kontaktar oss genom vårt kontaktformulär när det gäller eventuella problem som uppstår i samband med en Beställning.

Vi kommer att göra vårt bästa för att hitta en gemensam lösning!

I den händelse vi skulle behöva mötas i en rättssal (vilket vi verkligen vill undvika) ber vi dig observera att våra Avtalsvillkor regleras av och tolkas i enlighet med lagarna i Schweiz, och tillämpningen av FN:s konvention om avtal om internationell försäljning av varor är uttryckligen utesluten.

Du kan dessutom åtnjuta skyddet genom tvingande bestämmelser i lagar och förordningar i landet där du har din hemvist.

Om du är bosatt i EU tillhandahåller Europeiska kommissionen en nätbaserad tvistlösningsplattform som kan nås via denna länk: https://ec.europa.eu/consumers/odr

Dina personuppgifter

Information som t.ex. för- och efternamn och födelsedatum utgör Personuppgifter.

Vi samlar in dem för att:

- Behandla din Beställning;
- Skicka dig information om våra produkter och våra tjänster, däribland vårt nyhetsbrev (såvida detta är ointressant för dig eller om du invänder mot det);
- Hantera ditt medlemskap i vårt lojalitetsprogram.

Dessa kallas för hanteringsåtgärder för kundrelationer.

Du kan när som helst få åtkomst till dina personuppgifter med några musklick. Du kan ändra dessa, be oss sluta använda dem, eller radera dem med hjälp av vårt kontaktformulär
Om du vill lära dig mer om vår Personuppgiftskyddspolicy kan du läsa vår Integritetspolicy.

Immateriell egendom

Webbplatsen består av flera olika element, däribland källkod, grafiska stadga, produkter, varumärken, designern, modeller, fotografier av produkter och deras sammanställning, men även Produkternas modeller, videoklipp, texter, namn, illustrationer, logotyper, animerade eller icke-animerade sekvenser, ljud eller frånvaro av ljud, grafik ("Elementen").

Webbplatsen tillhör Oss i enlighet med lagstiftning som styr äganderätten till litterära och konstnärliga rättigheter eller andra liknande rättigheter.

Elementen återges på Webbplatsen:
- Eftersom de tillhör Oss, eller;
- Eftersom Vi har tillstånd.

Du kan att besöka Webbplatsen så mycket som du vill.

Vi beviljar ingen licens och bemyndigar dig inte att (helt eller delvis) använda, återge, kopiera, sälja, göra tillgänglig(a), modifiera eller på annat sätt utnyttja Webbplatsen och/eller Elementen för något som helst ändamål.

All annan användning utgör intrång.
Om du vill få ett tillstånd, kom ihåg att kontakta oss på förhand och invänta en skriftlig bekräftelse på att du har fått ett sådant tillstånd.